Spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkół Partnerskich

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze Szkół Partnerskich na spotkanie pod hasłem „Lekcja literatury. Gombrowicz czyta Słowackiego”. Nawiązując do słynnej sceny z „Ferdydurke”,  chcielibyśmy skłonić słuchaczy do namysłu nad autentycznymi wartościami, jakie prezentuje klasyka polskiej literatury. Dodatkową motywację do podjęcia tego tematu stanowiły rocznice obchodzone w 2019 roku, a związane z biografią Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza.

W ramach jubileuszowego spotkania – Program Współpracy IFP ze Szkołami Partnerskimi z Lublina i Regionu obchodzi właśnie swoje dziesięciolecie – odbędą się wykłady oraz warsztaty przygotowane przez pracowników i studentów Instytutu. Wydarzenie uświetni także występ Natalii Wilk i Tomasza Momota oraz Teatru Provisorium. Na zakończenie chętni uczniowie wezmą udział w „Wielkim Teście o Juliuszu Słowackim”, konkursie polonistycznym przygotowanym przez studentów z koła naukowego.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2010 roku w połączonych Aulach Wydziału Humanistycznego (plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A) w godzinach 10.00-12.15.

Serdecznie zapraszamy!

Program wydarzenia:

10.00 - Powitanie gości przez Władze Uczelni, Wydziału oraz Instytutu
10.15 - Występ artystyczny Natalii Wilk (wokal) i Tomasza Momota (fortepian)
10.30 - Wręczenie podziękowań nauczycielom współpracującym z IFP
10.50 - Lekcja literatury wg Ferdydurke Witolda Gombrowicza - Teatr Provisorium
11.15 - Czy zachwyca? Dwugłos o twórczości Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza – wykład prof. dra hab. Arkadiusza Bagłajewskiego i dra hab. Aleksandra Wójtowicza
12.15 - Przerwa
12.30 - Wielki Test o Juliuszu Słowackim oraz warsztaty dla Uczniów szkół partnerskich / spotkanie Dyrekcji i Pracowników Instytutu Filologii Polskiej z Nauczycielami szkół partnerskich
13.30 - Zakończenie spotkania

    Aktualności