Spotkanie Starostów i Opiekunów w sprawie Absolutoriów 2016

Fundacja Absolwentów UMCS serdecznie zaprasza Starostów i Opiekunów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie) na spotkanie dotyczące organizacji uroczystego zakończenia studiów pod nazwą „Absolutoria 2016”.

W spotkaniu udział weźmie Pani Prorektor ds. Studenckich, prof. Urszula Bobryk, która objęła patronat nad uroczystościami absolutoryjnymi UMCS.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 29 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego (Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

Szczegółowe informacje na temat Absolutoriów 2016 znajdują się stronie Fundacji Absolwentów UMCS pod adresem http://faumcs.pl/.

    Aktualności