Spotkania z Ameryką Łacińską 2015

22.01.2017

Spotkanie z Prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Ryszardem Dębickim. Prof. dr Jesús Tovar Mendoza, dr hab. Katarzyna Krzywicka.