Spotkania, konkursy, imprezy

VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju - 26.04.2017 r.relacja na stronie Instytutu.

 

Gala rozdania nagród w IV Powiatowym Konkursie „Kalejdoskop zawodów – praca moich marzeń” w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie - 22.04.2017 r. - zobacz relację na stronie Instytutu.

 

Dzień Języków Obcych w I LO im. Władysława Broniewskiego w Świdniku – 31.03.2017 r. Informacja o wydarzeniu na stronie Instytutu.

 

Dzień Kultury Słowiańskiej w IV LO im. S. Staszica w Białej Podlaskiej - 22.02.2017 r. - relacja z imprezy na stronie Szkoły.

 

VII Szkolny Konkurs Poezji i Prozy Rosyjskiej w Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju - 9.11.2016 r.    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu na stronie Szkoły. W załączniku sprawozdanie autorstwa mgr B. Borowy i mgr D. Marczak.

 

 

Festiwal Piosenki Rosyjskiej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej  - 26 października 2016 r. – informacja o konkursie na stronie Szkoły.

 

Projekt "Dlaczego warto uczyć się języka rosyjskiego" w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie - październik 2016 r.  - informacja o projekcie na stronie Instytutu.

 

VIII Rejonowy Konkurs Ortograficzny Języka Rosyjskiego dla szkól gimnazjalnych w ZSE i III LO w Chełmie - 31 maja 2016 r. - informacja o konkursie na stronie Instytutu

  

"Dzień Języków Obcych" w I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku  - 25 kwietnia 2016 r.  Informacja o konkursie na stronie Szkoły                                           

 

II Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej w Gimnazjum nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach - 23 kwietnia 2016 r.  Relacja na stronie Instytutu w dziale "Wydarzenia"

 

Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych z cyklu „Język rosyjski na wesoło” w ramach Dnia Otwartego Szkoły w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej - 23 kwietnia 2016 r.  Relacja w dziale "Wydarzenia" oraz na stronie Szkoły

 

Warsztaty "Język rosyjski na wesoło" w Liceum Ogólnokształcącym im Wł. Zawadzkiego w Wisznicach - 5 kwietnia 2016 r.  Informajca o warsztach na stronie Szkoły

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Języka Rosyjskiego „Znam i lubię język rosyjski”  w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach -  10 marca 2016 r.  Fotorelacja z imprezy na stronie Szkoły oraz Internetowego Portalu Informacyjnego Radiobiper.info

 

Dzień Kultury Słowiańskiej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej - 9 lutego 2016 r.  Sprawozdanie z imprezy nastronie Szkoły: http://biala24.pl/?id=Informacje&x=24442. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w dziale Wydarzenia.

 

V Szkolny Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju - 30 listopada 2015 r.

Jury w składzie: przewodnicząca jury - dr Katarzyna Oszust-Polak – pracownik naukowy UMCS w Lublinie, Andrzej Czernik – nauczyciel śpiewu z MDK w Biłgoraju, Alina Dzido – nauczyciel przedmiotów artystycznych w ZSO oceniało poprawność językową uczestników konkursu, dobór repertuaru, poprawność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. W konkursie wystąpiło 4 solistów i 3 duety. Repertuar był zróżnicowany. W kategorii "duety" I miejsce zajął duet Magdy Koman i Martyny Koman z piosenką „Счастье”, II miejsce zdobyły Magda Rudy i Karina Kukiełka, które zaśpiewały piosenkę „Я с тобой”, III miejsce jury przyznało Aleksandrze Zyśko i Tymoteuszowi Bartnikowi z klasy IIIGb, którzy zaprezentowali utwór rosyjskiej piosenkarki pop Maksim pt. „Мой ангел”. W kategorii "soliści" I miejsce wyśpiewała Olga Różańska z piosenką „Цветами ветра рисовать”, II miejsce za wykonanie piosenki „Лаванда” otrzymała Piskorska Natalia, III miejsce jury przyznało Agnieszce Patro, która zaśpiewała piosenkę „Колыбельная”, Wyróżnienie otrzymała Agata Zygmunt za wykonanie piosenki „Нежность” z repertuaru Maksim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody. Uczniów do konkursu przygotowały nauczycieli języka rosyjskiego Pani Barbara Borowy i Pani Dorota Marczak.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia

VI Szkolny Konkurs Poezji i Prozy Rosyjskiej w Liceum Ogólnokształcącym ONZ w Biłgoraju - 17 listopada 2015 r. 

Każdy uczestnik zaprezentował wybrany utwór w języku rosyjskim. Jury oceniało poprawność językową uczestników, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. I miejsce zajęli Monika Siembida z klasy IIIi i Paweł Ożga z klasy IIIGb, II miejsce zajęli Anna Ksiądz z klasy IIId i Oskar Furlepa z klasy IIb, III miejsce otrzymali Magdalena Swatowska z klasy IIg i Maciej Czerw z klasy IIIGb. Wyróżnienie otrzymała Karolina Szponar z klasy IIf. Uczestników do konkursu przygotowały nauczycielki języka rosyjskiego – Pani Barbara Borowy i Pani Dorota Marczak. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody. Celem konkursu jest popularyzacja języka rosyjskiego oraz kultury rosyjskiej wśród uczniów oraz rozwijanie zainteresowań. Ponadto konkurs stwarza możliwość uczniom zaprezentowania swoich umiejętności nie tylko językowych, ale także artystycznych. W pracach jury brał udział pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie –mgr Dorota Głuszak

Zob. fotorelację na stronie Szkoły


Wyniki Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Białej Podlaskiej - 5 listopada 2015 r.

 *

 Finał VII edycji Konkursu Slawistycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 17 kwietnia 2015 r.

 

 *

IV Konkurs Języka Rosyjskiego w Wisznicach
16 kwietnia 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbył się IV Konkurs Języka Rosyjskiego pod hasłem „Znam i lubię język rosyjski” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i sprawdzaniem prac czuwało jury, przewodniczącym którego była dr Henryka Munia - pracownik naukowy IFS UMCS w Lublinie.

Zob. relację na stronie Szkoły: http://lowisznice.pl/index.php/223-iv-konkurs-jezyka-rosyjskiego-dla-gimnazjalistow

*

VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej w Chełmie

15 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chełmie odbył się VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. W Konkursie wzięli udział uczniowie z Biłgoraja, Puław, Piask, Włodawy, Krasnegostawu i Chełma.

Sprawozdanie z konkursu na stronie Szkoły: http://www.ekonomy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=837:vii-wojewodzki-konkurs-recytatorski-poezji-rosyjskiej-&catid=25:aktualnosci&Itemid=29

*

W dniu 4 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyło się rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu “Słowiańska a amerykańska myśl techniczna”. Patronat honorowy nad konkursem objęły Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich w Warszawie. Uroczysta gala wręczenia nagród została uświetniona występami szkolnych kabaretów, które przedstawiały skecze związane z tematyką konkursu. Przedstawicielem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS był mgr Artur Sadecki, który wziął udział w pracach jury konkursu kabaretowego oraz wygłosił wykład dla uczestników gali pt. „My, bracia Słowianie”.

Sprawozdnie z konkursu na stronie Szkoły: http://www.zs1.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=658:samt-2015&catid=34:szkolne

*

Dzień Kultury Słowiańskiej

26 lutego 2015 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Białej Podlaskiej odbył się Dzień Kultury Słowiańskiej. W imprezie uczestniczyła delegacja Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS – pani dr Henryka Munia oraz studentki: p. Iga Kosiarska i Joanna Piech, które przeprowadziły warsztaty z języka rosyjskiego dla młodzieży - prezentacja multimedialna "Maslenica", ćwiczenia z tłumaczenia, ćwiczenia „Akcent ma znaczenie” oraz przygotowały inscenizację wiersza „Rzepka” z udziałem uczniów.

Pełna relacja – na stronie Szkoły: http://www.staszicbiala.pl/

*

Festiwal piosenki rosyjskiej w Biłgoraju

21 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju odbył się IV Szkolny Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez nauczycielki języka rosyjskiego Barbarę Borowy oraz Dorotę Marczak odpowiedzialne również za bardzo wysoki poziom przygotowania uczestników...

Zob. sprawozdanie w dziale "Wydarzenia" oraz na stronie Szkoły: http://loonz.lbl.pl/26-stycznia-2015-iv-szkolny-konkurs-piosenki-rosyjskiej/