Spektroskopia mössbauerowska

Spektrometr Mössbauera

Zestaw do pomiaru wewnętrznych pól magnetycznych i elektrycznych w ciele stałym. Pomiarów dokonuje się przy użyciu promieniowania jądrowego z izotopu 57Co. Spektrometr Mössbauera umożliwia badania szerokiego spektrum materiałów zawierających żelazo począwszy od stali poprzez ceramiki, materiały magnetyczne, stopy amorficzne, tlenki żelaza, po układy biologiczne. Możliwe są badania nanomateriałów oraz materiałów kompozytowych.

Spektrometr posiada:

  • precyzyjny system napędu źródła o zniekształceniach poniżej 0.1 %. Posiada centralny kanał przelotowy. Jest wyposażony w system ustawiania średniej pozycji źródła i może pracować w położeniu zarówno poziomym jak i pionowym. 

  • możliwość równoczesnego zbierania czterech widm: dwóch mössbauerowskich i widma gamma (równocześnie w trybie koincydencyjnym i anty-koincydencyjnym z oknem analizatora jedno-kanałowego). Jedno z widm mössbauerowskich może być zastąpione widmem z laserowego kalibratora prędkości. Wszystkie cztery widma są zbierane w 4096 kanałach o pojemności 32 bity każdy. 

  • złącze Ethernet Tcp/Ip dzięki czemu może być obsługiwany zdalnie przez Internet.

Urządzenie posiada możliwość pomiarów w wysokich temperaturach do 800 °C, jak również w niskich temperaturach od 3,7 K. Pomiary mogą być dokonywane w powietrzu, w próżni oraz w atmosferze ochronnej gazów. Badane próbki mogą być w postaci proszkowej oraz litej.

 

 

Spektrometr mössbauerowski dwutorowy, w standardzie CAMAC

Standardowy tor spektrometryczny z detektorem proporcjonalnym (ksenonowym) z oprogramowaniem, umożliwiający wykonywanie pomiarów w geometrii transmisyjnej. Możliwa jest łatwa rozbudowa toru do pomiarów w technice CEMS a także pomiarów nisko- i wysoko temperaturowych. W skład toru wchodzą między innymi:

  • Detektor proporcjonalny, ksenonowy, w osłonie z blach ołowianych

  • Zasilacz wysokiego napięcia Wzmacniacz i dyskryminator KOPEREK

  • Analizator wielokanałowy amplitudy impulsów BARBAKAN

  • Przelicznik wielokanałowy, dwutorowy MOSIEK-5 z oprogramowaniem do akwizycji danych

  • Wibrator na magnesach neodymowych

  • Kolimator ołowiany, obudowany mosiądzem dla 1 licznika Sterownik wibratora OSIKA Ława mossbauerowska z uchwytami na 1 licznik i 1 próbkę.