Socjologiczne Koło Naukowe Doktorantów

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/05
20-031 Lublin

Opiekun:
dr Jarosław Chodak

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/106/2015

    Autor
    Anna Nieoczym