Socjologiczne Koło Naukowe Doktorantów

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/05
20-031 Lublin

Opiekun:
dr Jarosław Chodak