Dr hab.prof. nadzw. Wojciech Jakub Zgłobicki

Zgłobicki Wojciech Jakub (ur. 13.08.1971 r. w Lublinie) – geograf, kierownik Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1990); Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS na kierunku geografia (1990–1995).

Stypendysta tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami” (2001). Otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej (2011). Autor lub współautor około 100 recenzowanych publikacji, wykonawca około 10 projektów badawczych, uczestnik około 60 konferencji naukowych, w tym 16 zagranicznych.

Żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się fotografią przyrodniczą, geoturystyką, literaturą science fiction i fantasy.