Mgr Tomasz Kulbowski

Kulbowski Tomasz (ur. 01.12.1975 r. w Lublinie) – animator kultury, fotograf.

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS na kierunku animator i menedżer kultury.

Jako fotograf zajmuje się dokumentem i fotografią uliczną. Interesują go głównie przejawy indywidualizmu w tłumie, styku przestrzeni publicznej i prywatnej w dużych i małych skupiskach ludzkich oraz wzajemne relacje między przestrzenią publiczną i człowiekiem. Popularyzuje fotografię uliczną – prowadzi autorskie warsztaty, jest pomysłodawcą projektu Eastreet prezentującego fotografię uliczną krajów Europy Wschodniej.

Kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany w Polsce i za granicą, m.in. na festiwalu fotograficznym Kolga w Gruzji (2012), International Street Photography Award (2013), zwyciężył w konkursach: London Design Festival Photography Competition, Panasonic Lumix Award, London Marathon Photography Award. Stypendysta Prezydenta Miasta Lublin za realizację projektu artystycznego „Lublin. Mikronarracje”, poświęconego dokumentacji Lublina poprzez medium fotografii ulicznej (2014). Autor wielu wystaw indywidualnych i współautor wystaw zbiorowych (m.in. w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Tbilisi).