Dr Paweł Buczyński

Buczyński Paweł (ur. 03.06.1971 r. w Lublinie) – zoolog, biolog, pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS.

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej (1986-1990) w Lublinie; Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku biologia (1990-1995). Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał na podstawie rozprawy „Ważki (Insecta: Odonata) torfowisk środkowo-wschodniej Polski” (2001).

Zawodowo związany z Zakładem Zoologii UMCS jako asystent (1995-2002) i adiunkt (od 2002). Prowadzi zajęcia z zoologii i hydrobiologii.

Jest specjalistą w zakresie faunistyki, zoogeografii, ekologii i ochrony bezkręgowców wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem ważek (Odonata), chrząszczy (Coleoptera) i pijawki lekarskiej (Hirudo medicinalis). Prowadzi pionierskie badania nad fauną bezkręgową gniazd ptaków wodno-błotnych, w tym nad wykazaniem ich roli dla występowania pijawki lekarskiej. Jest założycielem i redaktorem naczelnym (od 2004) poświęconego ważkom biuletynu „Odonatrix”. Pełni funkcję Executive Editor w „Polish Journal of Entomology” (od 2014).

Autor 65 publikacji, w tym 196 oryginalnych prac naukowych (m.in. trzech książek, ponad 20 rozdziałów w monografiach, około 160 artykułów i doniesień w czasopismach naukowych). Jego największe osiągnięcie to seria prac o rozmieszczeniu i ekologii ważek w Polsce, zwieńczonych współautorstwem polsko-angielskiego Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. Koordynował badania i był współautorem unikalnej, kompleksowej dwujęzycznej monografii ekosystemu jeziornego w warunkach zmiany reżimu hydrologicznego Jezioro Skomielno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polska Wschodnia. Monografia przyrodnicza.

Wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Indywidualną Rektora UMCS II stopnia, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Żonaty. Interesuje się: literaturą, fotografią przyrodniczą i hodowlą kanarków.