Dr hab. Marek Szymon Góźdź

Góźdź Marek Szymon (w Lublinie) – fizyk, nauczyciel akademicki na UMCS.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Lublinie (1992-1996); Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku fizyka (1996-2001); Kungliga Tekniska Hogskolan w Sztokholmie (2000).

Adiunkt w Zakładzie Układów Złożonych i Neurodynamiki Instytutu Informatyki UMCS (od 2006). Jego zainteresowania naukowe to:fizyka niestandardowa, fizyka neutrin, podstawy mechaniki kwantowej.

Otrzymał stypendia: Ministra Edukacji Narodowej (1999-2000), Instytutu Szwedzkiego (1999-2000) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych uczonych(2011-2013) oraz nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (2005-2007).

Interesuje się sztukami walki, turystyką górską, grami fabularnymi i ezoteryką.