Mgr Małgorzata Monika Grzegorczyk

Grzegorczyk Małgorzata Monika (ur. 25.06.1969 r. w Lublinie) – magister chemii, urzędnik państwowy.

Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (1984-1988); Wydziału Chemii UMCS na kierunku chemia (1988-1993); Wydziału Prawa i Administracji na kierunku administracja (2010). Pracuje jako urzędnik (stanowisko starszy aprobant) w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.