Dr hab. Longin Jan Gładyszewski

Gładyszewski Longin Jan (ur. 20.11.1935 r. w Lublinie) – fizyk, profesor nadzwyczajny.

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (1953); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na kierunku fizyka (1953–1958).

W 1957 r., jako student V roku, został zatrudniony jako tzw. „prowadzący ćwiczenia” – odpowiednik młodszego asystenta. W 1968 r. obronił pracę doktorską, zaś w 1991 r. odbyło się jego kolokwium habilitacyjne. Po 49 latach pracy zakończył karierę w Instytucie Fizyki jako kierownik Zakładu Fizyki Ogólnej i Dydaktyki Fizyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Kierował samodzielnym zadaniem naukowym we wszystkich kolejnych programach naukowych Centralnego Programu Badań Podstawowych, brał udział w badaniach w ramach programu międzyresortowego M R.-I.5, zadanie 7.02 oraz w tzw. problemie węzłowym Technologia Materiałowa w Kosmosie. Opublikował 148 prac naukowych oraz 7 rozdziałów w monografiach z dziedziny spektrometrii mas i fizyki powierzchni. Jest współautorem i współredaktorem dwóch wydań skryptu dla studentów fizyki Pracownia Elektroniki, współautorem podręczników: Fizyka z Astronomią dla kl. IV liceum (11 wydań), dla II kl. gimnazjum oraz podręcznika dla nauczycieli (wydawnictwo WSiP).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Mikołaja Kopernika za działalność popularyzatorską (przyznanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii), Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii za działalność popularyzatorską w dziedzinie Astronomii. Laureat Nagrody Rektora. Dostał również dyplomy za przewodniczenie Komisji ds. oceny prac uczniów w konkursie astronomicznym Astronomia z Astronautyką w Grudziądzu.

Jego żona – Barbara – jest doktorem fizyki, do przejścia na emeryturę była pracownikiem Zakładu Fizyki Ogólnej i Dydaktyki Fizyki UMCS na stanowisku adiunkta; brat jest nauczycielem fizyki w liceach i technikach w Lublinie; syn jest profesorem fizyki na Politechnice Lubelskiej; synowa –profesorem fizyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie; wnuk – po ukończeniu studiów na kierunku iberystyka w UMCS pracuje w firmie IBM w Krakowie. Jego pasje to: żeglarstwo, astronomia, radioastronomia.