Dr Krzysztof Żuk

Żuk Krzysztof (ur. 21.06.1957 r. w Krasnymstawie) – ekonomista, samorządowiec, prezydent Miasta Lublin, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów UMCS.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku; Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku ekonomia. W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na UMCS.

Prezydent Krzysztof Żuk dotrzymał słowa.

Krzysztof Żuk rozpoczynając w 2010 r. powierzoną mu przez mieszkańców misję kierowania Lublinem wyznaczył sobie bardzo konkretne cele, będące odpowiedzią na najbardziej palące problemy miasta. Postawił na lepsze skomunikowanie Lublina z resztą kraju i świata, poprawę jakości infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, czy kwestię pozyskania inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. Ważnym celem było także pobudzenie aktywności społecznej.

Rozwój gospodarczy i poprawa jakości życia w mieście to efekty wspólnej, już niemal czteroletniej pracy Prezydenta i mieszkańców. Lublin to miasto coraz bardziej atrakcyjne gospodarczo, przyciągające nowych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, z własnym lotniskiem i coraz lepszą siecią dróg. Infrastruktura sportowa, kulturalna i rekreacyjna daje różnorodne możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. A co szczególnie ważne - mieszkańcy włączyli się w proces decydowania o przyszłości Lublina i wspierają Prezydenta w pracy na rzecz lepszego miasta.

Na szczególne podkreślenie zasługują działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej. Dziś Lublin korzysta z uruchomionego w 2012 r. Portu Lotniczego Lublin, z którego można już dotrzeć m.in. do Londynu, Oslo, Mediolanu, Rzymu, Frankfurtu, Gdańska i Warszawy. Powstają kolejne dojazdy do obwodnicy miasta i droga ekspresowa S17. Od początku kadencji, w samym Lublinie powstało 78 km nowych dróg, a 27 km zostało zmodernizowanych. Miasto realizuje największy w swojej historii projekt komunikacyjny - budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” i przebudowana jest ul. Mełgiewska będąca dojadem do węzła obwodnicy i lotniska w Świdniku, remontuje i buduje szereg innych ważnych komunikacyjnie ulic, także w dzielnicach, korzystając przy tym z funduszy unijnych. Na modernizację miejskiego transportu trafiło ponad 520 mln zł. Lublin dba także o właściwe przygotowanie terenów inwestycyjnych dla biznesu na terenie lubelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w dzielnicach Bursaki i Rudnik, przeznaczając na ten cel niemal 90 mln zł. To ważny argument w pozyskiwaniu inwestorów, którzy z kolei tworzą miejsca pracy. SSE od początku kadencji Krzysztofa Żuka, mimo spowolnienia gospodarczego, zyskała 14 inwestorów, nowe firmy powiły się również poza nią. Tylko w latach 2011-2013 w Lublinie powstało niemal 9 000 nowych miejsc pracy oraz dodatkowo ponad 3 500 miejsc tzw. aktywizacji gospodarczej. Według danych GUS Lublin jest jedynym dużym miastem w kraju, w którym w ciągu ostatnich 5 lat wzrost bezrobocia był mniejszy niż statystycznie w całej Polsce.

Znacznie poprawiła się również oferta kulturalna i rekreacyjna dla mieszkańców. Dzięki renowacji Teatru Starego i klasztoru powizytkowskiego, w którym siedzibę ma m.in. Centrum Kultury, Lublin uratował zabytkowe obiekty, ale także udostępnił twórcom i mieszkańcom nowoczesne przestrzenie. Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego i rozbudowa infrastruktury nad Zalewem Zemborzyckim zapewniły nowe możliwości wypoczynku. Z kolei budowa Stadionu Miejskiego, Basenu Olimpijskiego z parkiem wodnym otwierają nowe możliwości dla rozwoju sportowej strony Lublina i Lubelszczyzny. To bardzo znaczące inwestycje, które zmieniają obraz naszego miasta. Sukcesywnie oddawane są do użytku kolejne kilometry ścieżek rowerowych. Do końca 2014 roku mieszkańcy Lublina będą mieli do dyspozycji blisko 100 km tras dla jednośladów. Powstało 13 Orlików i tzw. Biały Orlik oraz 34 place zabaw. Prezydent Krzysztof Żuk już zapowiedział, że jeśli mieszkańcy kolejny raz zdecydują się powierzyć mu misję kierowania ich miastem, to poza kontynuacją inwestycji będzie chciał skupić się na przestrzeni miejskiej. Jak mówi – jego cel to atrakcyjny gospodarczo, ale też piękny Lublin.