Prof. dr hab. Bożena Grażyna Gładyszewska

Prof. dr hab. Gładyszewska Bożena Grażyna (ur. 7.07.1957 r. w Wisznicach) – profesor nauk rolniczych, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej (1976); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku fizyka (1978–1982); Centrum voor Levende Talen v.z.w., Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (1993–1995).

Fizyk w Zakładzie Fizyki Ogólnej i Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki UMCS (1983–1987); nauczyciel fizyki i matematyki w Zespole Szkól Chemicznych w Lublinie (1987–1991); asystent i adiunkt w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie (1988–2009); profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fizyki Stosowanej Katedry Fizyki na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie (od 2009 r.).

Realizowała staże i stypendia w: Université Aix-Marseille III, France, Laboratoire TECSEN, Marsylia, Francja; Laboratoire de Metallurgie Physique UMR Poitiers, Francja; Universidade Tecnica de Lisboa, Portugalia. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1998 r. realizowała grant promotorski KBN 5 PO6F 004 15 (2012–2014). Kierownik projektu badawczego MNiSW 7047/B/PO1/2011/40 pn. „Badania właściwości mechanicznych i funkcjonalnych biodegradowalnych materiałów opakowaniowych wytwarzanych ze skrobi termoplastycznej (TPS)”.

Mąż Grzegorz, profesor Politechniki Lubelskiej, syn Adam, absolwent iberystyki UMCS, obecnie pracuje w IBM Kraków.