Mgr Anna Daria Buchlińska-Brzozowska

Buchlińska-Brzozowska Anna Daria (ur. 25.10.1981 r. w Lublinie).

Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (1996-2000); Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku administracja (2000-2005).

Pracowała w administracji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – w Dziale Kształcenia (2012-2013) i w Dziekanacie Oddziału Stomatologii (2006-2012). Wcześniej była asystentką w GT85 Polska Sp. z o.o. (2006-2007).

Uczestniczyła w licznych szkoleniach: Student jako klient – profesjonalna obsługa studenta (Instytut Szkoleń Profesjonalnych, 2009); Wydawanie decyzji administracyjnych w szkołach wyższych (Instytut Szkoleń Profesjonalnych, 2008); Procedura nadawania stopni naukowych w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz postępowanie w sprawach nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (ALMA-LEX S.C., Forum Administratorów i Użytkowników Egerii Comarch Egeria, 2011).

Mężatka, mieszka w Lublinie. Ciągle poszukuje swojego miejsca w świecie, otoczona jest wiernym gronem przyjaciół, wesoła i pogodnie patrząca w przyszłość.