Prof. dr hab. Andrzej Machocki

Machocki Andrzej (ur. 12.08.1947 r. w Dąbrowie Górniczej, zm. 19.05. 2019 r.) – chemik, profesor nadzwyczajny UMCS.

Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie (1966); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, gdzie uzyskał tytuł magistra (1971) oraz stopnie: doktora (1979; praca doktorska pt. „Badania redukcji katalizatorów Ni/gamma Al2O3”) i doktora habilitowanego (1997; rozprawa habilitacyjna pt. „Katalityczne utleniające sprzęganie metanu”).

Zawodowo związany z UMCS, gdzie pracował jako stażysta (1971–1972), asystent (1972–1977), starszy asystent (1977–1979), adiunkt (1979–2001), profesor nadzwyczajny (od 2001 r.). W latach 2010–2014 kierował projektem „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”.

Autor licznych wniosków i kierownik grantów międzynarodowych (VII Program Ramowy UE, European Research Area ERA-NET, bilateralne) i krajowych (MNiSW, MNiI, KBN, NCBR), a także wniosków i kierownik projektów inwestycyjnych (w latach 1999–2014 łącznie ponad 54 mln zł), organizator trzech ogólnopolskich konferencji naukowych (2012–2013). Autor i współautor ok. 270 artykułów i komunikatów naukowych oraz siedmiu patentów (2011).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012) i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pośmiertnie prof. dr hab. Andrzej Machocki, w dniu 27.01.2020 r., został uhonorowany wraz z zespołem naukowców Katedry Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie dokumentem patentowym na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania katalizatora do reformingu parowego metanolu", który został udzielony na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Informacje dodatkowe