Mgr Agnieszka Anna Wróbel

Wróbel Agnieszka Anna (ur. w Lublinie) – urzędnik państwowy.

Absolwentka W 1990 r. ukończyła V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1990); Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku ekonomia i organizacja produkcji (1990–1995); . W 2000 r. została absolwentką studiów podyplomowych na Politechnice Lubelskiej w zakresie rachunkowości zarządczej i controlingu w przedsiębiorstwie (2000); Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku administracja (2005-2008).

Obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty w urzędzie państwowym.