dr hab. Adrian Niewęgłowski

dr hab. Adrian Niewęgłowski (ur. 15.12.1981 r. w Radzyniu Podlaskim) - ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Milanowie (2000 r.). Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów odbył staż w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.

W latach 2005-2009 odbył studia doktoranckie, przygotowując pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej rozprawę doktorską zatytułowaną "Cywilnoprawna problematyka realizacji prac badawczych". Po obronie pracy doktorskiej dysertacja, o której powiedziano, ukazała się drukiem pt. "Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym". Habilitował się na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy zatytułowanej "Prawa własności przemysłowej w spółkach handlowych". Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Pracuje również zawodowo jako radca prawny.

Dodatkowe informacje

Żonaty; żona, Katarzyna, jest lekarzem (gastroenterologiem). Mieszka w Radzyniu Podlaskim. Jego hobby to przede wszystkim podróże zagraniczne. Okres studiów na UMCS-ie wspomina jako pracowity; nauki było sporo. Poznał też wielu ciekawych ludzi, z którymi do dziś utrzymuje kontakt.