Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS

Dr Mikrut Leszek

Mikrut Leszek (ur. 13.01.1958 r. w Lublinie) – slawista, nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły, dziennikarz obywatelski. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1976); Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku... więcej

mgr mgr Mag. art. Molinski Lidia

Molinski Lidia (ur. 16.10.1947 r. w Szczecinie) – malarz, grafik. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim (1965); Wydziału Ekonomii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku... więcej

Dr hab. Morozewicz Marzanna

Morozewicz Marzanna (ur. 21.04.1965 r. w Białymstoku) – artystka wizualna, kierownik Zakładu Edukacji Wizualnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego; Instytutu Wychowania... więcej

Dr hab. Mozgawa Witold

Mozgawa Witold (ur. 7.11.1952 r. w Bydgoszczy) – matematyk, kierownik Zakładu Topologii w Instytucie Matematyki UMCS. Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie; Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku matematyka (1971-1976). więcej

Mgr inż. Mularczyk-Oliwa Monika Anna

Mularczyk-Oliwa Monika Anna (ur. 5.02.1976 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim) – chemik, asystent naukowy w Instytucie Optoelektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu... więcej

Mgr Nakonieczny Krzysztof

Nakonieczny Krzysztof (ur. 1983 r.) – dziennikarz, reporter. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie (2002); Wydziału Politologii UMCS na kierunku stosunki międzynarodowe (2002–2007), Durham University na kierunku... więcej

Mgr Niedźwiedź Janina Maria

Niedźwiedź Janina Maria (ur. 19.01.1949 r. w Bokince Królewskiej) – geograf. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej; Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS na kierunku geografia (1970-1975). Pracowała w Liceum... więcej

Dr hab. Niewęgłowski Adrian

Dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. uczelni (ur. 15.12.1981 r. w Radzyniu Podlaskim) - ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Milanowie (2000 r.). Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i... więcej

Dr Ochalski Tomasz Jan

Ochalski Tomasz Jan (ur. 3.09.1970 r. Lublinie) – fizyk. Absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (1985-1989); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku fizyka (1989-1994). Stopień doktora nauk technicznych... więcej

Dr hab. Ohme Rafał Krzysztof

Ohme Rafał Krzysztof (ur. 21.07.1968 r. w Lublinie) – psycholog, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, prezes NEUROHM. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (1987); Wydziału... więcej

14