Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS

Mgr Kiciak Jadwiga

Kiciak Jadwiga (ur. 26.09.1959 r. w Puczycach) – artystka sztuk wizualnych.  Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Pietruczuka w Łosicach; Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynieria chemiczna (1987); studium pedagogicznego w Warszawie... więcej

Mgr Klaczyński Kordian Adam

Klaczyński Kordian Adam (ur. 15.08.1973 r. w Zamościu) – dziennikarz. Absolwent ILiceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Zamościu; Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kierunku filozofia (1993-1998). Był wykładowcą w Wyższej Szkole... więcej

Mgr Klimek Agnieszka Anna

Klimek Agnieszka Anna (ur. w Bychawie) – artysta plastyk. Absolwentka Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego; Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2002–2008). Od 2005 r. wychowuje syna Szymka,... więcej

Płk WP Kochanowski Lech Piotr

Kochanowski Lech Piotr (ur. 4.12.1940 r. w Lublinie) – prokurator, pułkownik Wojska Polskiego. Absolwent Wydziału Prawa UMCS na kierunku prawo (1960–1967). Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie. Ukończył Studium Wojskowe... więcej

Dr hab., prof. nadzw. Komosa Andrzej Krzysztof

Komosa Andrzej Krzysztof (ur. 20.03.1951 r. w Lublinie) – chemik, nauczyciel akademicki. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1969); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1974-1969). W 1983... więcej

Mgr Kordylas Anna Maria

Kordylas Anna Maria (ur. 07.05.1986 r. w Strzelnie) – magister sztuki, projektantka łazienek. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu; Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku malarstwo; studiów podyplomowych z... więcej

Mgr Koryciński Mateusz

Koryciński Mateusz (ur. w Białej Podlaskiej) – biotechnolog, doktorant w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa Plankca w Tuebingen. Absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białej Podlaskiej (2007); Wydziału Biologii i... więcej

Prof. zw. dr hab. Kosacki Igor

Prof. dr hab. Kosacki Igor (ur. w Terespolu) – fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (1973); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na kierunku fizyka (1973–1978). Po ukończeniu studiów w... więcej

Mgr Kościołek Monika Joanna

Kościołek Monika Joanna (ur. 8.04.1967 r. w Lublinie) – urzędnik państwowy. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1986); Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunkach prawo i administracja (1986–1993). Kierownik... więcej

Mgr Kościołek Adam Krzysztof

Kościółek Adam Krzysztof (ur. w Opatowie) – bankowiec, samorządowiec. Absolwent Liceum Zawodowego im. Franciszka Zubrzyckiego w Opatowie (1978-1982); Instytutu Nauk Politycznych UMCS na kierunku nauki polityczne (1985-1990); studiów podyplomowych z... więcej

14