Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS

Prof. dr hab. Gładyszewski Grzegorz

Gładyszewski Grzegorz (ur. 23.10.1959 r. w Lublinie) – fizyk, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej. Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie (1978); Wydziału Matematyki, Fizyki i... więcej

Dr hab. Gładyszewski Longin Jan

Gładyszewski Longin Jan (ur. 20.11.1935 r. w Lublinie) – fizyk, profesor nadzwyczajny. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (1953); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na kierunku fizyka (1953–1958). W 1957 r., jako student V roku, został... więcej

Prof. dr hab. Gmiterek Henryk Aleksander

Henryk Aleksander Gmiterek (ur. 29.03.1950 r. w Narolu Wsi) – historyk, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Historii XVI–XVIII wieku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie (1968); Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku... więcej

Dr hab. Góźdź Marek Szymon

Góźdź Marek Szymon (w Lublinie) – fizyk, nauczyciel akademicki na UMCS. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Lublinie (1992-1996); Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku fizyka (1996-2001); Kungliga Tekniska Hogskolan w... więcej

Mgr Grabowska Grażyna Helena

Grabowska Grażyna Helena (ur. 20.09.1953 r. w Niedrzwicy Dużej) – artysta plastyk, nauczyciel dyplomowany sztuki. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (1973); Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS na kierunku wychowanie... więcej

Mgr Grodzki Tomasz Paweł

Grodzki Tomasz Paweł (ur. 9.12.1969 r. w Lublinie) – przedsiębiorca prywatny  Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Lublinie; Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku organizacja i zarządzanie (1988–1993); studium podyplomowego w... więcej

Prof. dr hab. Gruszecki Wiesław Ignacy

Gruszecki Wiesław Ignacy (ur. 27.06.1960 r. w Białej Podlaskiej) – fizyk, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Biofizyki UMCS. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS... więcej

Dr Grzegorczyk Wiesław Tomasz

Grzegorczyk Wiesław Tomasz (ur. 2.06.1945 r. w Lublinie) – chemik, kierownik zespołu badawczego w spółce celowej Ekobenz w Lublinie. Absolwent Technikum Chemicznego w Lublinie (1965); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia... więcej

Mgr Grzegorczyk Małgorzata Monika

Grzegorczyk Małgorzata Monika (ur. 25.06.1969 r. w Lublinie) – magister chemii, urzędnik państwowy. Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (1984-1988); Wydziału Chemii UMCS na kierunku chemia (1988-1993); Wydziału Prawa i Administracji na... więcej

Mgr Hołda Katarzyna Dorota

Hołda Katarzyna Dorota (ur. 13.02.1976 r. w Lublinie) – artystka, pracownik Centrum Kultury w Lublinie. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (1995); Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku wychowanie... więcej

13