Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS

Mgr Winkler Jakub Tadeusz

Winkler Jakub Tadeusz (ur. w Lublinie) – adwokat, nauczyciel akademicki. Absolwent II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie (1999-2003); Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo (2003-2008). Nauczyciel akademicki (od 2008) i asystent (od... więcej

Dr Wójcik Elżbieta

Wójcik Elżbieta (ur. 25.09.1960 r. w Koszalinie) – doktor nauk humanistycznych, kierownik Referatu Spraw Osobowych w Muzeum Lubelskim w Lublinie. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu (1979); Wydziału Filozofii i... więcej

Mgr Wrona Hieronim „Hirek” Roman

Wrona Hieronim „Hirek” Roman (ur. 5.08.1960 r. w Mielcu) – dziennikarz, publicysta, DJ, DVJ, producent koncertów i imprez. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu (1979); Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku... więcej

Mgr Wróbel Agnieszka Anna

Wróbel Agnieszka Anna (ur. w Lublinie) – urzędnik państwowy. Absolwentka W 1990 r. ukończyła V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1990); Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku ekonomia i organizacja produkcji... więcej

Mgr Wróbel Jacek

Wróbel Jacek (ur. w Lublinie) – pracownik banku. Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie (1988); Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku ekonomia i organizacja produkcji (1993). więcej

Prof. dr hab. Załużny Mirosław

Załużny Mirosław (ur. 9.09.1948 r. w Radzyniu Podlaskim) – fizyk, nauczyciel akademicki UMCS. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim; Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku fizyka (1966–1971). Zawodowo związany z UMCS,... więcej

Dr hab. Zdyb Ryszard

Zdyb Ryszard – fizyk, nauczyciel akademicki UMCS. Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie; Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku fizyka (1988–1993). Autor i współautor 50 publikacji naukowych, 60 wystąpień konferencyjnych; dziewięciu... więcej

Dr hab. Zdyb Agata Magdalena

Zdyb Agata Magdalena (ur. 1.03.1970 r. w Lublinie) – fizyk, nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica; Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku... więcej

Dr hab.prof. nadzw. Zgłobicki Wojciech Jakub

Zgłobicki Wojciech Jakub (ur. 13.08.1971 r. w Lublinie) – geograf, kierownik Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1990);... więcej

Dr hab. Ziętek Agata Wiktoria

Ziętek Agata Wiktoria (ur. 4.01.1965 r. w Białej Podlaskiej) – politolog, asystent w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej (1979-1983);... więcej

14