Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS

Mgr Wróbel Agnieszka Anna

Wróbel Agnieszka Anna (ur. w Lublinie) – urzędnik państwowy. Absolwentka W 1990 r. ukończyła V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1990); Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku ekonomia i organizacja produkcji... więcej

Mgr Wróbel Jacek

Wróbel Jacek (ur. w Lublinie) – pracownik banku. Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie (1988); Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku ekonomia i organizacja produkcji (1993). więcej

Prof. dr hab. Załużny Mirosław

Załużny Mirosław (ur. 9.09.1948 r. w Radzyniu Podlaskim) – fizyk, nauczyciel akademicki UMCS. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim; Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku fizyka (1966–1971). Zawodowo związany z UMCS,... więcej

Dr hab. Zdyb Ryszard

Zdyb Ryszard – fizyk, nauczyciel akademicki UMCS. Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie; Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku fizyka (1988–1993). Autor i współautor 50 publikacji naukowych, 60 wystąpień konferencyjnych; dziewięciu... więcej

Dr hab. Zdyb Agata Magdalena

Zdyb Agata Magdalena (ur. 1.03.1970 r. w Lublinie) – fizyk, nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica; Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku... więcej

Dr hab.prof. nadzw. Zgłobicki Wojciech Jakub

Zgłobicki Wojciech Jakub (ur. 13.08.1971 r. w Lublinie) – geograf, kierownik Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1990);... więcej

Dr hab. Ziętek Agata Wiktoria

Ziętek Agata Wiktoria (ur. 4.01.1965 r. w Białej Podlaskiej) – politolog, asystent w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej (1979-1983);... więcej

Mgr Żołnierczuk Dariusz Gabriel

Żołnierczuk Dariusz Gabriel (ur. 27.02.1966 r. w Hrubieszowie) – biolog, muzyk. Absolwent Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie; Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS na kierunku biologia. W roku 2000 uzyskuje tytuł Master of... więcej

Dr Żuk Krzysztof

Żuk Krzysztof (ur. 21.06.1957 r. w Krasnymstawie) – ekonomista, samorządowiec, prezydent Miasta Lublin, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów UMCS. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku; Wydziału Ekonomicznego UMCS na kierunku ekonomia. W... więcej

13