Słownik Biograficzny Absolwentów UMCS

Mgr Strzyżyński Zbigniew

Strzyżyński Zbigniew (ur. 12.08.1955 r. w Nałęczowie) – artysta rzeźbiarz, malarz, nauczyciel. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie (1975); Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS na kierunku wychowanie plastyczne (1990);... więcej

Prof. dr hab. Szczodrak Janusz

 O SOBIE Urodził się 1 grudnia 1950 roku w Starachowicach i tam otrzymał wykształcenie podstawowe i średnie. W 1968 roku podjął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii). Tytuł magistra biologii w... więcej

Mgr Tabior Zbigniew

Tabor Zbigniew (ur. 24.05.1963 r. w Radomiu) – nauczyciel biologii, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu (1978-1982); Wydziału Biologii i Nauk o... więcej

Dr hab. Trębacz Hanna Jolanta

Trębacz Hanna Jolanta (ur. w Lublinie) – biofizyk, nauczyciel akademicki, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od 2012 r.). Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii... więcej

Dr hab., prof. nadzw. Trzciński Andrzej Marek

Trzciński Andrzej Marek (ur. 25.05.1953 r. w Warszawie) – historyk, profesor nadzwyczajny UMCS, kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS. Absolwent Technikum Geologicznego w Warszawie w 1973 r.; Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS na... więcej

Prof. dr hab. Tukiendorf Anna

Tukiendorf Anna (ur. 28.09.1950 r. w Zamościu) – biolog, profesor zwyczajny, prorektor UMCS w latach 2005-2008. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej (1968); Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku biologia (1969-1974).... więcej

Mgr Tuźnik Andrzej

Andrzej Tuźnik (ur. w 1974 roku w Puławach) - artysta, malarz, grafik Urodził się w 1974 roku w Puławach. Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Walentego... więcej

Mgr szt. Tychmanowicz Judyta

Tychmanowicz Judyta (ur. 17.02.1989r. w Lublinie) – grafik. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej (2005-2008); Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku grafika(2008-2013). Pracuje jako grafik w wydawnictwie... więcej

Mgr Wasiak-Bassa Joanna Agnieszka

Wasiak-Bassa Joanna Agnieszka (ur. 22.08.1967 r. w Bytomiu) – grafik, ilustrator, nauczyciel plastyki. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS na kierunku wychowanie plastyczne (1993); studiów podyplomowych w zakresie informatyki i technologii... więcej

Mgr Wielgosz Małgorzata Sylwia

Wielgosz Małgorzata Sylwia (ur. 24.10.1981 r. w Lublinie) – animator kultury, aktorka. Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku filologia polska (2005); studiów... więcej

14