Skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne
na Wydziale Ekonomicznym w roku akademickim 2020/2021
na kierunkach: analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie

KOMISJA  – studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Przewodniczący: dr hab. Radosław Mącik prof. UMCS
 2. Zastępca przewodniczącego: dr Mirosław Łoboda
 3. Sekretarze:
  1. EKONOMIA, ZARZĄDZANIE, studia I i II stopnia stacjonarne
   mgr Jan Braun
  2. FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ, studia I i II stopnia stacjonarne
   mgr Magdalena Panasiuk
  3. ANALITYKA GOSPODARCZA studia I stopnia stacjonarne;
   LOGISTYKA, studia I i II stopnia stacjonarne
   mgr Ewelina Berlińska
  4. ANALITYKA GOSPODARCZA, EKONOMIA, LOGISTYKA, FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE, studia I i II stopnia niestacjonarne
   mgr Patrycja Marzec
 4. Przedstawiciele samorządu studentów: Magdalena Sobiesiak