Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

1) dr hab. Rafał Gosik, prof. UMCS – Przewodniczący

2) dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS

3) dr hab. Katarzyna Socała

4) mgr Beata Ciołek

5) mgr Adrian Zając

Przedstawiciele samorządu studentów i związków zawodowych

6) Gabriela Koweła

7) dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

8) mgr Piotr Dukowski

9) mgr Elżbieta Chodzyńska