Skład Rady Wydziału (2016-2019)

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

  1.   Prof. dr hab. Robert Litwiński
  2.   Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
  3.   Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS
  4.   Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA STANOWISKU PROFESORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

       5.    Prof. dr hab. Henryk Kardela
       6.    Prof. dr hab. Janusz Golec
       7.    Prof. dr hab. Roman Lewicki
       8.    Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski
       9.    Prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
      10.   Prof. dr hab. Maria Juda
      11.   Prof. dr hab. Grzegorz Jawor
      12.   Prof. dr hab. Dariusz Chemperek
      13.   Prof. dr hab. Anna Pajdzińska
      14.   Prof. dr hab. Władysława Bryła
      15.   Prof. dr hab. Siergiej Kowalow
      16.   Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński
      17.   Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński
      18.   Dr hab. Aleksandra Kędzierska, prof. UMCS
      19.   Dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
      20.   Dr hab. Maria Falska, prof. UMCS
      21.   Dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
      22.   Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
      23.   Dr hab. Robert Bubczyk, prof. UMCS
      24.   Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
      25.   Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS
      26.   Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
      27.   Dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS
      28.   Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
      29.   Dr hab. Zdzisław Kurkowski, prof. UMCS
      30.   Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
      31.   Dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS
      32.   Dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS
      33.   Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS
      34.   Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS
      35.   Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
      36.   Dr hab. Aleksandra Chomiuk, prof. UMCS
      37.   Dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS
      38.   Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
      39.   Dr hab. Andrzej Niewiadomski
      40.   Dr hab. Anna Zakościelna, prof. UMCS
      41.   Dr hab. Zbigniew Mazur
      42.   Dr hab. Bogusław Grodzki
      43.   Dr hab. Piotr Bednarz
      44.   Dr hab. Dorota Piekarczyk
      45.   Dr hab. Halina Taras
      46.   Dr hab. Piotr Krzyżanowski
      47.   Dr hab. Dariusz Szewczuk
      48.   Dr hab. Adam Kopciowski

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

      49.   Dr Marcin Szeliga
      50.   Dr hab. Marek Konstankiewicz
      51.   Dr Anna Obara-Pawłowska
      52.   Dr hab. Paweł Madejski
      53.   Dr Beata Jarosz
      54.   Dr Piotr Sorbet
      55.   Dr Paweł Jusiak
      56.   Dr Małgorzata Szabaciuk
      57.   Dr Izabella Kimak
      58.   Dr Kamen Rikev

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

     59.   Mgr Jarosław Wojtaszko
     60.   Mgr Maria Frąckiewicz

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

     61.   Mgr Magdalena Chołojczyk
     62.   Mgr Andżelika Kolebuk
     63.   Mgr Damian Zubik
     64.   Mgr Anna Mikiciuk
     65.   Mgr Ganna Kucherevych
     66.   Mgr Kamil Jakimowicz
     67.   Katarzyna Włodarczyk
     68.   Michał Kwiatkowski
     69.   Anna Wuls
     70.   Iga Jedlińska
     71.   Justyna Mandziuk
     72.   Sylwia Kuśmierska
     73.   Aneta Świstak
     74.   Angelika Karczmarz
     75.   Mateusz Łagożny
     76.   Aleksandra Lisičan

PRZEDSTAWICIEL ZNP

     77.   Dr Henryk Kowalski

 PRZEDSTAWICIEL NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

     78.   Dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS

PRZEDSTAWICIEL NSZZ "SOLIDARNOŚĆ 80"

     79.   Teresa Mirosław

ZAPROSZENI GOŚCIE

     80.   Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS
     81.   Mgr Marzena Koput


W posiedzeniach Rady uczestniczą także promotorzy i recenzenci rozpraw doktorskich oraz inni goście.

Aktualizacja 20.09.2016; 18.10.2017; 6.12.2017; 4.04.2018; 27.07.2018; 20.11.2018.