Kolegium Dziekańskie

SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO

dr hab. Andrzej Różański prof. uczelni, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent prof. uczelni, Prodziekan ds. jakości kształcenia

dr Beata Daniluk, Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Stanisława Byra prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Pedagogiki

mgr Ewa Trojanowska, przedstawiciel doktorantów

Agnieszka Kotek, przedstawiciel studentów