Skład Rady Wydziału

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Pracownicy samodzielni WFiS

 • Dr hab. Andrzej Ostrowski - Dziekan WFiS
 • Dr hab. Urszula Kusio, prof. nadzw. - Prodziekan
 • Dr hab. Andrzej Nowakowski - Prodziekan
 • Prof. dr hab. Marek Hetmański
 • Prof. dr hab. Lesław Hostyński
 • Prof. dr hab. Janusz Jusiak
 • Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym
 • Prof. dr hab. Jacek Paśniczek
 • Prof. dr hab. Teresa Pękala
 • Dr hab. Paweł Bytniewski, profesor uczelniany
 • Dr hab. Piotr Giza, profesor uczelniany
 • Dr hab. Honorata Jakuszko, profesor uczelniany
 • Dr hab. Andrzej Kapusta, profesor uczelniany
 • Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, profesor uczelniany
 • Dr hab. Krzysztof Kosior, profesor uczelniany
 • Dr hab. Artur Koterski, profesor uczelniany
 • Dr hab. Małgorzata Kowalewska, profesor uczelniany
 • Dr hab. Stanisław Lachowski, profesor uczelniany
 • Dr hab. Andrzej Łukasik, profesor uczelniany
 • Dr hab. Cezary Mordka, profesor uczelniany
 • Dr hab. Zbysław Muszyński, profesor uczelniany
 • Dr hab. Włodzimierz Piątkowski, profesor uczelniany
 • Dr hab. Krzysztof Polit, profesor uczelniany
 • Dr hab. Jacek Gurczyński
 • Dr hab. Jagoda Jezior
 • Dr hab. Maciej Kociuba
 • Dr hab. Piotr Konderak
 • Dr hab. Leszek Kopciuch
 • Dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 • Dr hab. Marek Szymański
 • Dr hab. Jolanta Świderek
 • Dr hab. Marcin Wolski
 • Dr hab. Jolanta Zdybel

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

 • dr Joanna Bielecka-Prus
 • dr Jarosław Chodak
 • dr Ewa Lecka
 • dr Monika Malmon 
 • dr Michał Nowakowski
 • dr Dominika Polkowska
 • dr Marcin Rządeczka
 • dr Elżbieta Szul
 • dr Artur Wysocki

Przedstawiciel pracowników administracji

 • Mgr Izabela Ejtel
 • Mgr Anna Szlachetka

Przedstawiciel Związków Zawodowych

 • Dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. uczelniany (ZNP)
 • Dr hab. Jolanta Zdybel (NSZZ "Solidarność")