mgr Ewa Majewska
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
e-mail: ewa.majewska@umcs.pl

 

mgr Jakub Wołyniec
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
e-mail: jakub.wolyniec@umcs.pl

 

mgr Joanna Kukier 
Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów oraz przedstawiciel RUSD
e-mail: kukier.joa@gmail.com