mgr Magdalena Małgorzata Wątróbka
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
e-mail: magdalena.watrobka@umcs.pl

 

mgr Aleksandra Jargiełło
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

 

mgr Jakub Wołyniec
Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

 

Członkowie:

Sylwia Skotnicka, Nauki o mediach
Anna Bańka, Nauki o mediach
Tomasz Słapczyński, Political Science
Andrzej Demczuk, Political Science
Joanna Kukier, Nauki o mediach
Lidia Pokrzycka, Nauki o polityce
Ewa Majewska, Nauki o mediach
Alena Podviazkina, Nauki o mediach
Leszek Sadurski, Nauki o polityce