Skład Komisji Wydziałowych w kadencji 2016-2020

Skład Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej
Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2016 – 2020
prof. dr hab. Kazimierz Trębacz – przewodniczący
prof. dr hab. Bożenna Czarnecka
prof. dr hab. Adam Choma
prof. dr hab. Bernard Staniec
prof. dr hab. Jerzy Rogalski
prof. dr hab. Marek Tchórzewski
prof. dr hab. Janusz Szczodrak
prof. dr hab. Wiesław Mułenko
mgr Konrad Koperwas - sekretarz

Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii
kadencja 2016 – 2020

dr hab. Magdalena Staszczak prof. UMCS – przewodnicząca
dr hab. Bogdan Lorens prof. UMCS 
dr hab. Roman Paduch prof. UMCS 
dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS
dr Mariusz Niedźwiedź 
dr Monika Marek-Kozaczuk
dr Małgorzata Majewska 
dr Anna Maria Wójcik
mgr Katarzyna Grygorczuk-PłanetaPrzedstawiciel Samorządu Doktorantów Wydziału BiB
Paulina Kuchcewicz - Przedstawiciel Samorząd Studentów Wydziału BiB

Skład Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Finansów
na kadencję 2016 – 2020
dr hab. Joanna Czarnecka - przewodnicząca
prof. dr hab. Adam Choma
prof. dr hab. Jerzy Rogalski
prof. dr hab. Wiesław Mułenko
prof. dr hab. Janusz Szczodrak
dr Robert Zubel – sekretarz


Osoby wchodzące w Skład Kapituły Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej
z ramienia Wydziału Biologii i Biotechnologii
na okres 1.09.2016 – 31.08.2020.
(powołanej na podstawie Uchwały Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
nr 1/2005 z 23.02.2005r.)
prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
dr hab. Magdalena Staszczak prof. UMC
dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS
dr hab. Bogdan Lorens prof. UMCS
dr hab. Roman Paduch prof. UMCS

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Przewodniczący Kapituły wybierany jest na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji

Skład Wydziałowej Komisji ds. oceny wniosków młodszych pracowników nauki i doktorantów na kadencję 2016 – 2020
prof. dr hab. Bożenna Czarnecka - przewodnicząca
prof. dr hab. Jan Fiedurek
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
prof. dr hab. Bernard Staniec
prof. dr hab. Marek Tchórzewski
dr hab. Iwona Wojda prof. UMCS
dr Kamil Deryło
dr Katarzyna Zamłyńska
mgr Jakub Kordaczuk - Przedstawiciel Samorządu Doktoranckiego
mgr Katarzyna Buczek - Przedstawiciel Samorządu Doktoranckiego

Skład Wydziałowej Komisji Programowej ds. programów dydaktycznych
kierunku Biologia na kadencję 2016 – 2020
dr hab. Krystyna Winiarczyk prof. UMCS - przewodnicząca
dr hab. Halina Dziubińska prof. UMCS
dr hab. Bogdan Lorens prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS
prof. dr hab. Jan Fiedurek
prof. dr hab. Bernard Staniec
prof. dr hab. Piotr Wlaź
prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
dr Marzanna Paździoch-Czochra
Kamila Talarek - Przedstawiciel Samorządu Studentów

Skład Wydziałowej Komisji Programowej ds. programów dydaktycznych
kierunku Biotechnologia na kadencję 2016 – 2020
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł - przewodnicząca
prof. dr hab. Jan Fiedurek
prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
dr hab. Bogdan Lorens prof. UMCS
dr hab. Roman Paduch prof. UMCS
dr hab. Anna Turska-Szewczuk
dr Aleksandra Boguszewska
Kamila Talarek - Przedstawiciel Samorządu Studentów

Skład Wydziałowej Komisji Programowej ds. studiów doktoranckich
na kadencję 2016 – 2020
prof. dr hab. Bernard Staniec - przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
dr hab. Bogdan Lorens prof. UMCS
dr hab. Roman Paduch prof. UMCS
mgr Marta Kozieł - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów