Skład komisji

prof. zw dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - przewodnicząca

dr hab. Stanisława Byra – wiceprzewodnicząca

dr hab. Ewa Sarzyńska - sekretarz

dr hab. prof. UMCS Aneta Borkowska  - członek

dr hab. prof. UMCS Dorota Pankowska - członek