Skład Kapituły

SUPERRECENZENCI W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

  1. Superrecenzent Politologia: dr Monika Kowalska
  2. Superrecenzent Stosunki Międzynarodowe: dr Grzegorz Gil
  3. Superrecenzent Dziennikarstwo: I stopień – dr Stanisław Barć, II stopień – dr Bogusław Wróblewski
  4. Superrecenzent Bezpieczeństwo narodowe: dr Jakub Olchowski
  5. Superrecenzent Produkcja medialna: dr Beata Romiszewska
  6. Superrecenzent Studia wschodnioeuropejskie: dr Łukasz Lewkowicz

Funkcję sekretarza Kapituły Konkursu pełni dr Eleonora Kirwiel.