Skład Kapituły

SUPERRECENZENCI W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

  1. Superrecenzent na kierunku Politologia: dr Monika Kowalska
  2. Superrecenzent na kierunku Stosunki międzynarodowe, International relations: dr Grzegorz Gil
  3. Superrecenzent na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dr Elżbieta Pawlak-Hejno
  4. Superrecenzent na kierunku Bezpieczeństwo narodowe: dr Justyna Kięczkowska
  5. Superrecenzent na kierunku Produkcja medialna: dr Ewelina Górka
  6. Superrecenzent na kierunku Społeczeństwo informacyjne: dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
  7. Superrecenzent na kierunku Administracja publiczna: dr Michał Wallner

Funkcję sekretarza Kapituły konkursu pełni dr Eleonora Kirwiel.