Skład Kapituły

SUPERRECENZENCI W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

  1. Superrecenzent Politologia: dr Monika Kowalska
  2. Superrecenzent Stosunki międzynarodowe, International relations: dr Grzegorz Gil
  3. Superrecenzent Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dr Elżbieta Pawlak-Hejno
  4. Superrecenzent Bezpieczeństwo narodowe: dr Justyna Kięczkowska
  5. Superrecenzent Produkcja medialna: dr Ewelina Górka
  6. Superrecenzent Społeczeństwo informacyjne: dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS

Funkcję sekretarza Kapituły konkursu pełni dr Eleonora Kirwiel.