Skład

 

Członkowie Rady Naukowej Instytutu
dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS
prof. dr hab. Małgorzata Dolińska
dr hab. Bogusław Gulski
dr hab. Mariusz Hofman, prof. UMCS 
dr hab. Agnieszka Karman, prof. UMCS 
dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS 
dr hab. Marcin Lipowski, prof. UMCS
dr hab. Radosław Mącik prof. UMCS - Przewodniczący Rady Naukowej 
dr hab. Iwona Mendryk
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Rakowska
prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek 
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
dr Jarosław Banaś
dr Monika Jakubiak 
mgr Natalia Buczyńska-Pizoń (RWSD) 
Osoby zaproszone 
mgr Anna Bukowska (Solidarność)
Piotr Kawka (RWSS)