Skład

 

Członkowie Rady Naukowej Instytutu
dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS
prof. dr hab. Małgorzata Dolińska
dr hab. Bogusław Gulski
dr hab. Mariusz Hofman, prof. UMCS 
dr hab. Agnieszka Karman prof. UMCS 
dr hab. Marcin Lipowski prof. UMCS
dr hab. Radosław Mącik prof. UMCS - Przewodniczący Rady Naukowej 
dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. UMCS
dr hab. Anna Rakowska prof. UMCS
prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek 
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
dr Jarosław Banaś
dr Monika Jakubiak 
mgr Ewelina Berlińska 
Osoby zaproszone 
Magdalena Sobiesiak (RWSS)
mgr Anna Bukowska (Solidarność)
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk