Skład

Imię i nazwisko

Dyscyplina / specjalność

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Maciej Bałtowski ekonomia; transformacja gospodarcza, polityka ekonomiczna
dr hab. Teresa Bednarczyk prof. nadzw. ekonomia; ubezpieczenia gospodarcze, rynki finansowe
dr hab. Jan Chadam prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; zarządzanie strategiczne
prof. dr hab. Małgorzata Dolińska nauki o zarządzaniu; marketing
dr hab. Piotr Karpuś prof. nadzw. ekonomia; makroekonomia, zarządzanie finansami, zmiany struktury gospodarki narodowej
dr hab. Arkadiusz Kijek prof. nadzw. ekonomia; analiza ekonomiczna, ekonometria, statystyka
dr hab. Tomasz Kijek prof. nadzw. ekonomia; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomia innowacji, ekonomia branży, kapitał intelektualny
dr hab. Marcin Lipowski prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; zachowania konsumentów, badania marketingowe, marketing usług, technologie informatyczne i telekomunikacyjne (ICT)
dr hab. Agnieszka Leszczyńska prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; zarządzanie strategiczne, zarządzanie środowiskowe
dr hab. Henryk Mamcarz prof. nadzw. ekonomia; finanse, rynki finansowe
dr hab. Radosław Mącik prof. nadzw.  ekonomia; zachowania konsumentów, badania rynku
dr hab. Piotr Kozarzewski nauki społeczne, nauki o polityce, politologia
prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko ekonomia; międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska
dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. - Przewodniczący Rady

nauki o zarządzaniu; systemy informacyjne

dr hab. Anna Rakowska prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, doskonalenie kadry kierowniczej, kulturowe uwarunkowania zarządzania
dr hab. Henryk Ronek prof. nadzw. ekonomia; rachunkowość
dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. nadzw. nauki o zarządzaniu; zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek ekonomia; ekonomika jakości, zarządzanie wiedzą
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk ekonomia; marketing, analiza rynku, ekonomika i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
prof. dr hab. Wacława Starzyńska ekonomia; ekonometria stosowana, ilościowe metody w analizie rynku, statystyka ekonomiczna
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. nadzw. ekonomia; finanse
prof. dr hab. Jerzy Węcławski ekonomia; bankowość, finanse
dr hab. Piotr Witkowski nauki społeczne; nauki o polityce, stosunki międzynarodowe 
dr hab. Elżbieta Wrońska-Bukalska finanse; finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość, finanse behawioralne
Przedstawiciele pozostałych grup pracowniczych 
dr Roman Asyngier  
dr Małgorzata Kamieniecka  
dr Mirosław Łoboda  
dr Paweł Pasierbiak  
dr Jakub Czerniak   
dr Piotr Zieliński  
dr Agnieszka Kister  
mgr Bogumiła Brzuchala   
Przedstawiciele doktorantów i studentów 
mgr Ewelina Berlińska  
Karol Przydatek  
Agata Kołodziej  
Magdalena Mandzińska  
Weronika Skałbania  
Anna Popik  
Natalia Ołówko  
Magdalena Sobiesiak   
Przedstawiciele związków zawodowych
dr Tamara Galbarczyk (ZNP)