Skład

Imię i nazwisko

Dyscyplina / specjalność

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Maciej Bałtowski ekonomia; transformacja gospodarcza, polityka ekonomiczna
dr hab. Teresa Bednarczyk prof. UMCS ekonomia; ubezpieczenia gospodarcze, rynki finansowe
dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS finanse; finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość, finanse behawioralne
dr hab. Jan Chadam prof. UMCS nauki o zarządzaniu; zarządzanie strategiczne
prof. dr hab. Małgorzata Dolińska nauki o zarządzaniu; marketing
dr hab. Bogusław Gulski nauki o zarządzaniu
dr hab. Mariusz Hofman nauki o zarządzaniu; zarządzanie projektami, zarządzanie procesami
dr hab. Agnieszka Karman, prof. UMCS nauki o zarządzaniu; zarządzanie strategiczne, zarządzanie środowiskowe
dr hab. Arkadiusz Kijek prof. UMCS ekonomia; analiza ekonomiczna, ekonometria, statystyka
dr hab. Tomasz Kijek prof. UMCS ekonomia; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomia innowacji, ekonomia branży, kapitał intelektualny
dr hab. Piotr Kozarzewski, prof. UMCS nauki o polityce
dr hab. Marcin Lipowski prof. UMCS nauki o zarządzaniu; zachowania konsumentów, badania marketingowe, marketing usług, technologie informatyczne i telekomunikacyjne (ICT)
dr hab. Henryk Mamcarz prof. UMCS ekonomia; finanse, rynki finansowe
dr hab. Radosław Mącik prof. UMCS ekonomia; zachowania konsumentów, badania rynku
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk nauki o Ziemi: geografia
prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko ekonomia; międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska
dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. UMCS - Przewodniczący Rady

nauki o zarządzaniu; systemy informacyjne

dr hab. Anna Rakowska prof. UMCS nauki o zarządzaniu; strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, doskonalenie kadry kierowniczej, kulturowe uwarunkowania zarządzania
dr hab. Henryk Ronek prof. UMCS ekonomia; rachunkowość
dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. UMCS nauki o zarządzaniu; zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek ekonomia; ekonomika jakości, zarządzanie wiedzą
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk ekonomia; marketing, analiza rynku, ekonomika i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
prof. dr hab. Wacława Starzyńska ekonomia; ekonometria stosowana, ilościowe metody w analizie rynku, statystyka ekonomiczna
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. UMCS ekonomia; finanse
prof. dr hab. Jerzy Węcławski ekonomia; bankowość, finanse
dr hab. Piotr Witkowski nauki społeczne; nauki o polityce, stosunki międzynarodowe 
dr hab. Robert Zajkowski ekonomia
Przedstawiciele pozostałych grup pracowniczych 
dr Roman Asyngier  
dr Małgorzata Kamieniecka  
dr Mirosław Łoboda  
dr Paweł Pasierbiak  
dr Jakub Czerniak   
dr Piotr Zieliński  
dr Agnieszka Kister  
mgr Bogumiła Brzuchala   
Przedstawiciele doktorantów i studentów 
mgr Ewelina Berlińska  
Damian Abramczyk  
Karolina Kondas  
Iga Maleszyk  
Magdalena Mandzińska  
Anna Popik  
Weronika Skałbania  
Magdalena Sobiesiak  
Paweł Zagrodniczek  
Przedstawiciele związków zawodowych
dr Tamara Galbarczyk (ZNP)  
dr hab. Bogusław Gulski (NSZZ Solidarność)