Sesja 7-8.03.2020 r.

PO EGZAMINIE – INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 7-8.03.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się sesja egzaminacyjna, obejmująca egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 7-8 marca 2020 r. Egzaminy odbywały się w Lublinie (w siedzibie CJKP) a także w Grodnie (w Centrum Edukacyjnym) i Mińsku (w Instytucie Polskim).

            Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu, otrzymają wyniki drogą elektroniczną w terminie do 31 maja 2020 r.

Przypominamy, że warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:

- na poziomie B1 dla dorosłych - co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu,

- na poziomie B2, C1 dla dorosłych – co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 60% z części ustnej egzaminu,

- na poziomie B2 dla dzieci i młodzieży co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Osoby, które otrzymają informację o zdanym egzaminie proszone są o dokonanie wpłaty za certyfikat (20 euro lub 89 PLN zgodnie z kursem euro z dn. 29.05.2020 r.) w terminie do 10 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach na konto podane na stronie internetowej CJKP. 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 20 euro.

Certyfikaty zostaną wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w ww. formularzu na przełomie czerwca i lipca 2020 r. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych.

Osoby, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od zarejestrowania wpłaty na naszym koncie.

Zdający mają prawo do wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

Zdający mają prawo złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku przez  PKdsPZJPjO  wynosi 20 euro.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sesja 7-8.03.2020 r.

Informacje dla zdających w sesji: 7-8.03.2020 r.

*Egzamin w Lublinie*

Poniżej przekazujemy informacje szczegółowe związane z przystąpieniem do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, który odbędzie się w Lublinie w dniach 7-8 marca 2020 r.

 1. Miejsce spotkania ze zdającymi: aula w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
 2. Data i godzina spotkania informacyjnego ze zdającymi: 7 marca 2020 r. godz. 8.00.
 3. Miejsce egzaminu pisemnego: budynek Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
 4. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 7 marca 2020 r. godz. 10.00.
 5. Miejsce egzaminu ustnego: budynek Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
 6. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 8 marca 2020 r. godz. 9.00.
 7. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 26 lutego). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
 9. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 10. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu. Osoby, które nie posiadają paszportu, proszone są o kontakt mailowy.
 11. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu na czas egzaminu w domu studenckim UMCS proszone są o kontakt mailowy w tej sprawie – najpóźniej do 26 lutego. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*Egzamin w Grodnie*

Poniżej przekazujemy informacje szczegółowe związane z przystąpieniem do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, który odbędzie się w Grodnie w dniach 7-8 marca 2020 r.

 1. Miejsce spotkania ze zdającymi: Centrum Edukacyjne, ul. Horodniczańska 40, Grodno, Białoruś.
 2. Data i godzina spotkania informacyjnego ze zdającymi: 7 marca 2020 r. godz. 9.00.
 3. Miejsce egzaminu pisemnego: Centrum Edukacyjne, ul. Horodniczańska 40, Grodno, Białoruś.
 4. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 7 marca 2020 r. godz. 10.00.
 5. Miejsce egzaminu ustnego: Centrum Edukacyjne, ul. Horodniczańska 40, Grodno, Białoruś.
 6. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 8 marca 2020 r. godz. 9.00.
 7. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 26 lutego). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
 9. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 10. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu. Osoby, które nie posiadają paszportu, proszone są o kontakt mailowy.
 11. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

*Egzamin w Mińsku*

Poniżej przekazujemy informacje szczegółowe związane z przystąpieniem do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, który odbędzie się w Mińsku w dniach 7-8 marca 2020 r.

 1. Miejsce spotkania ze zdającymi: УЦ Минфина, ул. Пугачевская, 6, sala 407, Mińsk, Białoruś.
 2. Data i godzina spotkania informacyjnego ze zdającymi: 7 marca 2020 r. godz. 9.00.
 3. Miejsce egzaminu pisemnego: УЦ Минфина, ул. Пугачевская, 6, sala 407, Mińsk, Białoruś.
 4. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 7 marca 2020 r. godz. 10.00.
 5. Miejsce egzaminu ustnego: Центр обучения: ул. Интернациональна 13 А,  Mińsk, Białoruś.
 6. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 8 marca 2020 r. godz. 9.00.
 7. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 26 lutego). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
 9. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 10. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu. Osoby, które nie posiadają paszportu, proszone są o kontakt mailowy.
 11. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

(13.01.2019 r.) Rejestracja na egzamin certyfikatowy z języka polskiego w sesji 7-8 marca 2020 r. została zakończona z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Osoby które przesłały swój formularz, a nie mają jeszcze odpowiedzi, prosimy o cierpliwe oczekiwanie na indywidualną odpowiedź mailową z CJKP UMCS z informacją o przyjęciu na egzamin lub umieszczeniu na liście rezerwowej. Oczekiwanie na odpowiedź może być wydłużone z powodu bardzo dużej liczby zgłoszeń.


Ważny komunikat!

Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń na egzamin certyfikatowy w dniach 7-8 marca 2020 r. czas odpowiedzi na formularz rejestracyjny jest wydłużony. Prosimy o cierpliwość.

Jednocześnie apelujemy o niedokonywanie wpłaty za egzamin bez wyraźnego maila potwierdzającego od CJKP UMCS, z prośbą o wpłatę i z danymi do przelewu.

Liczba zgłoszeń już w tej chwili znacznie przekroczyła limit dostępnych miejsc, dlatego nie wszystkie osoby, które przesłały lub jeszcze prześlą formularz rejestracyjny, będą przyjęte na egzamin.

Osoby, które jeszcze nie otrzymały wyraźnego wskazania, by zapłacić za egzamin, są na liście rezerwowej. Będą przyjęte z przypadku rezygnacji innej osoby.

Dlatego jeśli ktoś chce zrezygnować z egzaminu, niech niezwłocznie poinformuje o tym CJKP UMCS w formie krótkiej wiadomości email o treści „Rezygnuję z egzaminu – Imię i nazwisko oraz poziom egzaminu” przesłanej na certyfikatpolski@umcs.pl. To odblokuje miejsce i pozwoli nam dopuścić do egzaminu inną zainteresowaną osobę.


Uwaga - nowość! Otwieramy rejestrację na sesję egzaminu B1 w Instytucie Polskim w Mińsku!

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 7-8 marca 2020 r. w dwóch ośrodkach:

 1. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska;
 2. Centrum Edukacyjne, ul. Horodniczańska 40, Grodno, Białoruś;
 3. Instytut Polski w Mińsku, ul. Wołodarskiego 6, Mińsk, Białoruś.

Wymagany język formularza oraz wysokość opłaty w złotówkach

W związku z pojawiającymi się błędami zwracamy uwagę, że formularz rejestracji ma być wypełniony w języku polskim i alfabecie łacińskim (nie cyrylicą). Osoby, które tego nie zrobią, zostaną wezwane do powtórnego wypełnienia i wysłania formularza w poprawnej formie.

Jednocześnie informujemy, że wysokość opłat za egzaminy w jest naliczana zgodnie z tabelą kursów walut Narodowego Banku Polskiego nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 r., tj. wg kursu 4,2585 zł/Eur. Opłaty wynoszą odpowiednio:

 • Poziom B1 dla dorosłych – 639 zł
 • Poziom B2 dla dorosłych – 639 zł
 • Poziom B2 dla dzieci i młodzieży – 383 zł
 • Poziom C1 dla dorosłych – 767 zł

Uwaga!

Poziomy, na których można zdawać egzamin, zależą od miejsca, w którym kandydat przystąpi do egzaminu.

W Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie egzaminy odbędą się na następujących poziomach (w nawiasie podana jest wysokość opłaty za egzamin):

B2 (opłata 90 euro)w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży,

B1, B2  (opłata: 150 euro) w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

C1 (opłata 180 euro) w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

W Centrum Edukacyjnym w Grodnie egzaminy odbędą się na następujących poziomach:

B2 (opłata 90 euro)w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży,

B1, B2  (opłata: 150 euro) w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

W Instytucie Polskim w Mińsku egzaminy odbędą się na poziomie:
B1 (opłata: 150 euro) w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Ważne! Egzaminy w Grodnie i Mińsku odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

REJESTRACJA ROZPOCZNIE SIĘ 7 STYCZNIA

TJ. OD TEGO DNIA AKTYWNY BĘDZIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Informacje o wysokości opłaty zostaną zamieszczone po otwarciu rejestracji.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie 7 dni od dnia wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 30 STYCZNIA 2020 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Rekrutacja na egzamin może być zamknięta wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc przed dniem 30 STYCZNIA 2020 r. Informacja o zamknięciu rejestracji przed ww. terminem będzie umieszczona na stronie internetowej naszego ośrodka.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 21.12.2019 – 1.01.2020 r.

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.

Termin egzaminu:

7-8 MARCA 2020 r.

Miejsca egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Centrum Edukacyjne, ul. Horodniczańska 40, Grodno, Białoruś.

Instytut Polski w Mińsku, ul. Wołodarskiego 6, Mińsk, Białoruś.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub dowód osobisty ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

Lublin:

B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży,

B1, B2, C1  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Grodno:

B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży,

B1, B2   w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Mińsk:

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 - 150 euro

Poziom C1 – 180 euro

Dla dzieci i młodzieży:

Poziom B2 – 90 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do 30.01.2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 30.01.2020 r.).

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,zgloszenia-na-egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-7-8-03-2020-,559.html

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, MARZEC 2020 r., Lublin / Grodno / Mińsk.

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, MARZEC 2020 r., Lublin / Grodno / Mińsk.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

 (+48) 81- 537-28-76

(+48) 81-533-27-86 

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)


PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

http://certyfikatpolski.pl/

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl

 

 

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (7-8.03.2020)

Egzamin certyfikatowy odbędzie się 7-8 marca 2020 r. w Lublinie, Grodnie i Mińsku. Poziomy do wyboru:
B1 - poziom progowy
B2 - poziom średni ogólny
C1 - poziom efektywnej biegłości użytkowej

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń