Sesja 5-6.02.2023 r.

PO EGZAMINIE – INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 5-6.02.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się sesja egzaminacyjna, obejmująca egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 5-6 lutego 2023 r.

            Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu, otrzymają wyniki drogą elektroniczną w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, że warunkiem zdania egzaminu  na poziomie B1 dla dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu, na poziomie B2 dla dorosłych – co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 60% punktów z części ustnej egzaminu.

Osoby, które otrzymają informację o zdanym egzaminie proszone są o dokonanie wpłaty za certyfikat (20 euro) w terminie 7 dni od otrzymania e-maila z wynikami na konto podane na stronie internetowej CJKP. 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 20 euro.

Certyfikaty zostaną wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w ww. formularzu w maju 2023 r. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych.

Osoby, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od zarejestrowania wpłaty na naszym koncie.

Zdający mają prawo do wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

Zdający mają prawo złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku przez  PKdsPZJPjO  wynosi 20 euro.

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 5-6.02.2023 r.

(niedziela – poniedziałek)

Informacje szczegółowe o egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, który planowany jest w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 5-6 lutego 2023 r.

  1. Miejsce egzaminu: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
  2. Data i godzina spotkania informacyjnego ze zdającymi: 5 lutego (niedziela) 2023 r. godz. 9.00. Prosimy o przybycie około 15 minut przed wyznaczoną godziną spotkania informacyjnego. Po wejściu do budynku kandydaci zostaną skierowani do auli, w której odbędzie się spotkanie organizacyjne. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo zalecamy zabranie ze sobą maseczek ochronnych. CJKP zapewnia środki dezynfekcji w postaci płynów do rąk.
  3. Egzamin pisemny: 5 lutego (niedziela) 2023 r. godz. 10.00 (egzamin kończy się około godziny 13.45 – poziom B1, 14.45 – poziom B2).
  4. Egzamin ustny: 6 lutego (poniedziałek) 2023 r. godz. 9.00 – 14.00. Uwaga: Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia (w godzinach 16.00 – 19.00) w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 27 stycznia). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  5. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
  6. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, smartwatch, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed egzaminem. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  7. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu ze zdjęciem. UWAGA! Osoby posiadające jako dokument tożsamości wyłącznie Kartę pobytu nie zostaną dopuszczone do egzaminu.
  8. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

SESJA 5-6.02.2023 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że planuje organizację państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w dniach: 5 -  6 lutego (niedziela – poniedziałek) 2023 r. na poziomach:

 B1 i B2 (opłata: 150 euro) – dla dorosłych,

Wyraźnie podkreślamy, że nie współpracujemy z żadnymi pośrednikami (osobami prywatnymi ani instytucjami), które ogłaszają się na różnych forach i obiecują pomoc (często odpłatnie) w zarejestrowaniu się na egzamin. Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku odbywa się za pośrednictwem formularza online, do którego każdy ma dostęp w wyznaczonym terminie do wyczerpania liczby miejsc.

REJESTRACJA ROZPOCZNIE SIĘ 6 GRUDNIA  O GODZINIE 9.00,

TJ. OD TEGO DNIA AKTYWNY BĘDZIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do momentu wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 18.12.2022 r.).  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stronie CJKP UMCS (zakładka: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Regulamin: https://www.umcs.pl/pl/regulamin,11930.htm#page-3 )

Liczba miejsc ograniczona!

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line, wniesienie wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przesłanie skanu przelewu pod adres:  certyfikatpolski@mail.umcs.pl Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach wedługprzelicznika kursu euro z dnia 30 listopada 2022 roku. Wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku, gdy Rada Ministrów RP wyda zakaz organizowania zgromadzeń w Lublinie w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego odwoła egzamin.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@mail.umcs.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Termin egzaminu:

5-6 lutego (niedziela – poniedziałek) 2023 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub dowód osobisty zagraniczny

UWAGA! Karta pobytu ani polski dowód osobisty nie jest dokumentem tożsamości umożliwiającym weryfikację kandydatów!

Poziomy egzaminów:

B1, B2 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 dla dorosłych - 150 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 18.12.2022 r.)

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro lub w złotówkach

(w ciągu 2 dni od otrzymania maila z potwierdzeniem przyjęcia formularza).

 

Formularz zgłoszeniowy:

BĘDZIE AKTYWNY OD 6 GRUDNIA godz. 9.00 pod linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,zgloszenia-na-egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-cjkp-umcs-5-6-lutego-2023-r-,1269.html

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, LUTY 2023 r.

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, LUTY 2023 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

 

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.)

http://certyfikatpolski.pl/

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl