Sesja 25-26.06.2022 r.

PO EGZAMINIE – INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 25-26.06.2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się sesja egzaminacyjna, obejmująca egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 25-26 czerwca 2022 r.

            Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu, otrzymają wyniki drogą elektroniczną w terminie do 31 października 2022 r.

Przypominamy, że warunkiem zdania egzaminu  na poziomie B1 dla dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu, na poziomie B2 dla dorosłych – co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 60% punktów z części ustnej egzaminu, natomiast na poziome B1 i B2 dla dzieci i młodzieży - co najmniej 50% punktów z części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Osoby, które otrzymają informację o zdanym egzaminie proszone są o dokonanie wpłaty za certyfikat (20 euro) w terminie 7 dni od otrzymania e-maila z wynikami na konto podane na stronie internetowej CJKP. 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 20 euro.

Certyfikaty zostaną wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w ww. formularzu w listopadzie 2022 r. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych.

Osoby, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od zarejestrowania wpłaty na naszym koncie.

Zdający mają prawo do wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

Zdający mają prawo złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku przez  PKdsPZJPjO  wynosi 20 euro.

SESJA 25-26.06.2022 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że planuje organizację państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w dniach: 25 -26 czerwca 2022 r. na poziomach:

 B1, B2 (opłata: 150 euro) – dla dorosłych,

B1 i B2 (opłata 90 euro) – dla dzieci i młodzieży.

 

REJESTRACJA ROZPOCZNIE SIĘ 27 KWIETNIA  O GODZINIE 9.00,

TJ. OD TEGO DNIA AKTYWNY BĘDZIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny TYLKO w dni powszednie do momentu wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 15.05.2022 r.).  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stronie CJKP UMCS (zakładka: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Regulamin: https://www.umcs.pl/pl/regulamin,11930.htm#page-3 )

Liczba miejsc ograniczona!

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line, wniesienie wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przesłanie skanu przelewu pod adres:  certyfikatpolski@mail.umcs.pl Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

 

UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Dla osób, które zapłacą za egzamin w kwietniu 2022 roku, obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 31 marca 2022 roku, tj.4,6525,

150 euro = 697,88 zł

90 euro = 418,73 zł

 

Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku odbywa się za pośrednictwem formularza online, do którego każdy ma dostęp w wyznaczonym terminie. Jedynym ograniczeniem w rejestracji jest liczba dostępnych miejsc. Z powodu ogromnego zainteresowania egzaminami w ostatnich miesiącach rejestracja trwa bardzo krótko.

Wyraźnie podkreślamy, że nie współpracujemy z żadnymi pośrednikami (osobami prywatnymi ani instytucjami), które ogłaszają się na różnych forach i obiecują pomoc (często odpłatnie) w zarejestrowaniu się na egzamin.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku, gdy Rada Ministrów RP wyda zakaz organizowania zgromadzeń w Lublinie w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego odwoła egzamin.

 

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@mail.umcs.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

 

Termin egzaminu:

25-26 CZERWCA 2022 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub dowód osobisty

UWAGA! Karta pobytu nie jest dokumentem tożsamości umożliwiającym weryfikację kandydatów!

Poziomy egzaminów:

B1, B2 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 dla dorosłych - 150 euro

Poziom B1, B2 dla dzieci i młodzieży - 90 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 15.05.2022 r.)

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro lub w złotówkach

(w ciągu 2 dni od otrzymania maila z potwierdzeniem przyjęcia formularza).

 

Formularz zgłoszeniowy:

BĘDZIE AKTYWNY OD 27 KWIETNIA godz. 9.00

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, CZERWIEC 2022 r.

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, CZERWIEC 2022 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

 

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.)

http://certyfikatpolski.pl/

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl

 

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 25-26.06.2022 r.

Informacje szczegółowe o egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, który planowany jest w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 25 – 26 czerwca 2022 r.

UWAGA! Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dowodu osobistego lub paszportu ze zdjęciem. Osoby nieposiadające jednego z ww. dokumentów nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

  • Miejsce egzaminu: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
  • Do budynku CJKP będą mogły wejść JEDYNIE osoby zdające egzamin. Z powodu obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego zalecamy zachowanie szczególnych środków ochrony przed zakażeniem, tj. posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos. CJKP zapewnia środki dezynfekcji w postaci płynów do rąk, z których należy korzystać po wejściu do budynku, przed wejściem do sali na każdą część egzaminu i doraźnie w razie potrzeby.
  • Egzamin pisemny odbędzie się w grupach maksymalnie 15-osobowych w salach lekcyjnych i w 35-osobowej grupie w auli; godziny poszczególnych części egzaminu pisemnego zostały ustalone tak, aby ograniczyć kontakt z innymi grupami.
  • Data, godzina i miejsce spotkania informacyjnego ze zdającymi: 25 czerwca 2022 r. godz. 9.00. Prosimy o przybycie około 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania informacyjnego. Budynek zostanie otwarty o 8.30. Po wejściu do budynku kandydaci zostaną skierowani do sali, w której odbędzie się spotkanie organizacyjne.
  • Egzamin pisemny: 25 czerwca 2022 r. (sobota) godz. 9.50 – 14.00 (dla poziomu B1 dla dorosłych), 9.50 – 13.00 (dla poziomu B1 dla dzieci i młodzieży) oraz 9.50 – 14.45 (dla poziomu B2 dla dorosłych oraz B2 dla dzieci i młodzieży).
  • Egzamin ustny: 26 czerwca (niedziela) 2021 r. godz. 9.00 – 15.00. Uwaga: Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia (w godzinach 16.00 – 19.00) w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 20 czerwca). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
  • W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  • Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DODATKOWA REJESTRACJA NA EGZAMIN ROZPOCZNIE SIĘ 10 MAJA  O GODZINIE 9.00

TJ. OD TEGO DNIA AKTYWNY BĘDZIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny TYLKO w dni powszednie do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stronie CJKP UMCS (zakładka: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Regulamin: https://www.umcs.pl/pl/regulamin,11930.htm#page-3 )


SESJA 25-6.06.2022 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że planuje organizację państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w dniach: 25 -26 czerwca 2022 r. na poziomach:

B1, B2 (opłata: 150 euro) – dla dorosłych,

B1 i B2 (opłata 90 euro) – dla dzieci i młodzieży.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny TYLKO w dni powszednie do momentu wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 15.05.2022 r.).  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stronie CJKP UMCS (zakładka: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Regulamin: https://www.umcs.pl/pl/regulamin,11930.htm#page-3 )

Liczba miejsc ograniczona!

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line, wniesienie wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przesłanie skanu przelewu pod adres:  certyfikatpolski@mail.umcs.pl Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Dla osób, które zapłacą za egzamin w kwietniu 2022 roku, obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 31 marca 2022 roku, tj.4,6525,

150 euro = 697,88 zł

90 euro = 418,73 zł

Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku odbywa się za pośrednictwem formularza online, do którego każdy ma dostęp w wyznaczonym terminie. Jedynym ograniczeniem w rejestracji jest liczba dostępnych miejsc. Z powodu ogromnego zainteresowania egzaminami w ostatnich miesiącach rejestracja trwa bardzo krótko.

Wyraźnie podkreślamy, że nie współpracujemy z żadnymi pośrednikami (osobami prywatnymi ani instytucjami), które ogłaszają się na różnych forach i obiecują pomoc (często odpłatnie) w zarejestrowaniu się na egzamin.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku, gdy Rada Ministrów RP wyda zakaz organizowania zgromadzeń w Lublinie w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego odwoła egzamin.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@mail.umcs.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Termin egzaminu:

25-26 CZERWCA 2022 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub dowód osobisty

UWAGA! Karta pobytu nie jest dokumentem tożsamości umożliwiającym weryfikację kandydatów!

Poziomy egzaminów:

B1, B2 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 dla dorosłych - 150 euro

Poziom B1, B2 dla dzieci i młodzieży - 90 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 15.05.2022 r.)

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro lub w złotówkach

(w ciągu 2 dni od otrzymania maila z potwierdzeniem przyjęcia formularza).

Formularz zgłoszeniowy - rejestracja dodatkowa:

BĘDZIE AKTYWNY OD 10 maja godz. 9.00 pod linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,zgloszenia-na-egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-cjkp-umcs-25-26-czerwca-2022-r-rekrutacja-dodatkowa,1114.html

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, CZERWIEC 2022 r.

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, CZERWIEC 2022 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

 

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.)

http://certyfikatpolski.pl/

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl