Sesja 25-26.01.2020 r.

PO EGZAMINIE – INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 25-26.01.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się sesja egzaminacyjna, obejmująca egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 25-26 stycznia 2020 r.

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu otrzymają wyniki drogą elektroniczną w terminie do 6 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:

- na poziomie B1 dla dorosłych - co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Osoby, które otrzymają informację o zdanym egzaminie proszone są o dokonanie wpłaty za certyfikat (20 euro) w terminie do 10 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach na konto podane na stronie internetowej CJKP (te same konta bankowe w PLN i EUR które służyły do opłat za udział w egzaminie) . 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 20 euro.

Certyfikaty zostaną wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w ww. formularzu w maju 2020 r. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych.

Osoby, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od zarejestrowania wpłaty na naszym koncie.

Zdający mają prawo do wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

Zdający mają prawo złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku przez  PKdsPZJPjO  wynosi 20 euro.

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 25-26.01.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, organizowany przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie w dniach 25-26 stycznia 2020 r.

Informacje szczegółowe o egzaminie:

 1. Miejsce spotkania ze zdającymi: Aula im. Prof. Kazimierza Myślińskiego, Wydział Humanistyczny UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a (wejście do Auli jest zaraz naprzeciw wejścia do budynku od strony pomnika Marii Curie-Skłodowskiej)
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 25 stycznia 2020 r. godz. 8.00.
 3. Miejsce egzaminu pisemnego: Aula im. Prof. Kazimierza Myślińskiego, Wydział Humanistyczny UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
 4. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 25 stycznia 2020 r. godz. 10.00.
 5. Miejsce egzaminu ustnego: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
 6. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 26 stycznia 2020 r. godz. 9.00.
 7. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
 8. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 17 stycznia). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 10. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 11. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

JAK DOJECHAĆ NA MIEJSCE EGZAMINU?

Na załączonej mapce mają Państwo zaznaczone trasy przejścia z siedziby CJKP UMCS na ulicy Weteranów 18 do nowego budynku Wydziału Humanistycznego przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a. W okolice CJKP można dojechać:

- na przystanek autobusowy „UMCS” na ul. Sowińskiego – linie 150 oraz 31 z dworca PKS

- na przystanek autobusowy „KUL” na  al. Racławickich (blisko Kościoła Garnizonowego) – linie 57 i 18 z dworca PKS oraz 13 i 30 z dworca głównego PKP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS CERTYFIKATOWY PRZED EGZAMINEM W STYCZNIU 2020 R.

Planujemy organizację weekendowego kursu certyfikatowego przed egzaminem w styczniu 2020 r.

Planowany grafik kursu:      17 stycznia 2020 (piątek) 6 h od godz. 15.00 do 20.00

                                        18 stycznia 2020 (sobota) 8 h od 9.00 z przerwą na obiad

                                        19 stycznia 2020 (niedziela) 6 h od godz. 9.00 do 14.00

Kurs będzie obejmował 20 h dydaktycznych zajęć z zakresu umiejętności sprawdzanych we wszystkich częściach egzaminu certyfikatowego.

Cena kursu to 400 zł/osobę. Cena obejmuje tylko koszty zajęć dydaktycznych (bez noclegu, wyżywienia czy kosztów dojazdu).

Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się i wniesienia opłat przez min. 8 osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:  certyfikatpolski@umcs.pl

Wszystkie pozostałe informacje o kursie prześlemy osobom zainteresowanym udziałem na początku stycznia 2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA 25-26.01.2020 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 25-26 stycznia 2020 r. na poziomie B1  (opłata: 150 euro) w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.


Aktualizacja z dn. 09.12.2019 r.: Informujemy, że jutro, tj. 10 grudnia 2019 r. ok. godziny 9.00 zostanie uruchomiona uzupełniająca rejestracja na egzamin certyfikatowy na poziomie B1 w sesji 25-26 stycznia 2020 r. O zakwalifikowaniu na egzamin decydować będzie kolejność przesyłania formularzy oraz wpływu opłat za udział w egzaminie (instrukcja o wpłacie będzie przesyłana na adres email, który wskażą Państwo w swoim formularzu).


UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Dla osób, które zapłacą za egzamin w grudniu 2019 roku, obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 29 listopada 2019 roku, tj. 4,3236 zł, tj.

150 euro = 649 zł

Dla osób, które za egzamin zapłacą w grudniu, będzie obowiązywał kurs euro z 30 listopada. Wysokość opłaty w złotówkach zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej na początku grudnia.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 13 GRUDNIA 2019 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Rekrutacja na egzamin może być zamknięta wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc przed dniem 13 grudnia 2019 r. Informacja o zamknięciu rejestracji przed ww. terminem będzie umieszczona na stronie internetowej naszego ośrodka.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie. 

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.

Termin egzaminu:

25-26 STYCZNIA 2020 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

B1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1 - 150 euro (lub 639 zł)

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do 13.12.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 13.12.2019 r.).

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,zgloszenia-na-egzamin-certyfikatowy-b1-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-25-26-01-2020-,550.html

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, STYCZEŃ 2020 r.

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, STYCZEŃ 2020 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

 (+48) 81- 537-28-76

(+48) 81-533-27-86 

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)

 

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

http://certyfikatpolski.pl/

 

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy B1 z języka polskiego jako obcego (25-26.01.2020)

Egzamin certyfikatowy B1 odbędzie się 25-26.01.2020 r.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń