Sesja 19 - 20.05.2018 r.

PO EGZAMINIE – INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 19-20.05.2018

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się sesja egzaminacyjna, obejmująca egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 19-20 maja 2018 r.

            Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu otrzymają wyniki drogą elektroniczną w terminie do 12 lipca.

Przypominamy, że warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:

- na poziomie B1 i B2 dla dzieci i młodzieży - co najmniej 50% punktów z części pisemnej
i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

- na poziomie B1 dla dorosłych - co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu,

- na poziomie B2, C1 dla dorosłych – co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 60% z części ustnej egzaminu,

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 20 euro.

Osoby, które otrzymają informację o zdanym egzaminie proszone są o dokonanie wpłaty za certyfikat (20 euro) w terminie do 25 lipca 2018 roku na konto podane na stronie internetowej CJKP. 

Certyfikaty zostaną wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w ww. formularzu we wrześniu 2018 r. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych.

Osoby, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od zarejestrowania wpłaty na naszym koncie.

Zdający mają prawo do wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

Zdający mają prawo złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku przez  PKdsPZJPjO  wynosi 20 euro.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 19-20.05.2018

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 19-20 maja 2018 r.

Informacje szczegółowe o egzaminie, dla kandydatów, którzy będą zdawać egzamin w Lublinie

 1. Miejsce spotkania: aula w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 19 maja 2018 r. godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 19 maja godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 20 maja godz. 9.00
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 10 maja). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 7. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

Informacje szczegółowe o egzaminie, dla kandydatów, którzy będą zdawać egzamin w Moskwie

 1.   Miejsce spotkania: Sala Główna w budynku Instytutu Polskiego w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 19 maja 2018 r. godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 19 maja godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 20 maja godz. 9.00
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 10 maja). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 7. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA 19-20.05.2018 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 19-20 maja 2018 r. w dwóch miejscach:

1)      Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska;

2)      Instytut Polski w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja.

UWAGA!

Poziomy, na których można zdawać egzamin oraz wysokość opłaty, zależą od miejsca, w którym kandydat przystąpi do egzaminu.

W Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie egzaminy odbędą się na następujących poziomach (w nawiasie podana jest wysokość opłaty za egzamin):

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach: B1 i B2 (110 euro) oraz  C1 (130 euro);

- w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomie: B1 i B2 (90 euro).

 

W Instytucie Polskim w Moskwie egzaminy odbędą się na następujących poziomach:

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach: B1 i B2 (150 euro) oraz  C1 (180 euro).

Ważne! Egzaminy w Moskwie odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się na egzamin minimum 50 osób.

 

UWAGA!

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie. 

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 11 kwietnia 2018 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS. 

 

Termin egzaminu:

19-20 maja 2018 r.

Miejsca egzaminu:

1) Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

2) Instytut Polski w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

1) Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie:

- B1, B2, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

- B1, B2 dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat)

2) Instytut Polski w Moskwie:

- B1, B2, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

Cena egzaminu:

Egzamin w Lublinie:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 - 110 euro

Poziom C1 - 130 euro

Dla dzieci i młodzieży:

Poziom B1, B2 - 90 euro

Egzamin w Moskwie:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 - 150 euro

Poziom C1 - 180 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro (taka sama cena dla osób zdających w Lublinie i w Moskwie) 

Rejestracja kandydatów:

 Do 11.04.2018 r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 11.04.2018 r.).

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie.

Formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank

Adres banku: ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin

Nr konta (do wpłat w euro) 62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, Lublin, maj 2018 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

(+48) 81-533-27-86 

(+48) 81- 537-54-25

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

 http://certyfikatpolski.pl/

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

http://www.nawa.gov.pl/