Sesja 17-18.11.2018 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 17-18 listopada 2018 r. na następujących poziomach (w nawiasie podana jest wysokość opłaty za egzamin):

 • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach:
  • A2 (120 euro),
  • B1 i B2 (150 euro),
  • C1 i C2 (180 euro).

UWAGA!

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl). Zaświadczenie to może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza online oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 10 października 2018 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.

Termin egzaminu:
17-18 listopada 2018 r.

Miejsca egzaminu:
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:
ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:
A2, B1, B2, C1, C2 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17. roku życia)

Cena egzaminu dla osób dorosłych:

 • Poziom A2 – 120 euro
 • Poziom B1, B2 - 150 euro
 • Poziom C1, C2 - 180 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro

Rejestracja kandydatów:
Do 10.10.2018 r.

Sposób rejestracji:

 1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online.
 2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 10.10.2018 r.).

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie.

Formularz zgłoszeniowy:
Przejdź do formularza>>

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Nazwa banku: mBank
Adres banku: ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin
Nr konta (do wpłat w euro): 62 1140 1094 0000 2905 1600 1044
IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044
SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:
CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

(przykład:
CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, listopad 2018 r.)

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail i telefon kontaktowy:

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)

Przydatne linki i adresy:

 • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):
 • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego: