Sesja 15-16.06.2019 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS informuje, że zakończyliśmy rekrutację na sesję egzaminu certyfikatowego 15-16 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym osoby, które wypełniły formularz i chcą przystąpić do egzaminu, proszone są o dokonanie opłaty za egzamin do piątku 19 kwietnia 2019 r.  Jeśli rezygnują Państwo z egzaminu i nie wniosą opłaty, prosimy o wiadomość na email: certyfikatpolski@umcs.pl  

Brak opłaty do dnia 19 kwietnia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

W przypadku rezygnacji osób zarejestrowanych, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca w terminie od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA 15-16.06.2019 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 15-16 czerwca 2019 r. na następujących poziomach (w nawiasie podana jest wysokość opłaty za egzamin):

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach (od 17. roku życia):

a)  B1 i B2 (150 euro),

b)  C1  (180 euro),

- w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat):

a) B1 (90 euro).

UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Dla osób, które zapłacą za egzamin w  kwietniu 2019 roku obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 29 marca 2019 roku, tj. 4,3013 zł, tj.

90 euro = 387 zł

150 euro = 645 zł

180 euro = 774 zł

Dla osób, które za egzamin zapłacą w późniejszym terminie (kwiecień lub maj), będzie obowiązywał kurs euro z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę. Wysokość opłaty w złotówkach zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej odpowiednio na początku kwietnia i maja.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 6 MAJA 2019 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Rekrutacja na egzamin może być zamknięta wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc przed dniem 6 maja 2019 r. Informacja o zamknięciu rejestracji przed ww. terminem będzie umieszczona na stronie internetowej naszego ośrodka.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.

Termin egzaminu:

15-16 czerwca 2019 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

B1, B2, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia),

B1 dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 - 150 euro (lub 645 zł)

Poziom C1 - 180 euro (lub 774 zł)

Dla dzieci i młodzieży:

Poziom B1 – 90 euro (lub 387 zł)

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do 6.05.2019 r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 6.05.2019 r.).

Formularz zgłoszeniowy:

 

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, czerwiec 2019 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, czerwiec 2019 r.

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

(+48) 81-533-27-86 

(+48) 81- 537-28-76

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)


PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

http://www.certyfikatpolski.pl

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl