Sesja 15-16.04.2023 r.

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 15-16.04.2023 r.

Informacje szczegółowe o egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, który planowany jest w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 15-16 kwietnia 2023 r.

  1. Miejsce egzaminu: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
  2. Data i godzina spotkania informacyjnego ze zdającymi: 15 kwietnia 2023 r. godz. 9.00. Prosimy o przybycie około 15 minut przed wyznaczoną godziną spotkania informacyjnego. Po wejściu do budynku kandydaci zostaną skierowani do auli, w której odbędzie się spotkanie organizacyjne
  3. Egzamin pisemny: 15 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 (kandydaci zdający na B1 kończą egzamin pisemny około 14.00, kandydaci na C1 – około 15.00).
  4. Egzamin ustny: 16 kwietnia 2023 r. godz. 9.00 – 15.00. Uwaga: Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia (w godzinach 16.30 – 19.00) w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 6 kwietnia). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  5. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
  6. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, smartwatch, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed egzaminem. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  7. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu ze zdjęciem. UWAGA! Osoby posiadające jako dokument tożsamości wyłącznie Kartę pobytu nie zostaną dopuszczone do egzaminu.
  8. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA 15-16.04.2023 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że planuje organizację państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w dniach: 15 - 16 kwietnia 2023 r. na poziomach:

 B1 (opłata: 150 euro) – dla dorosłych,

 C1 (opłata: 180 euro) – dla dorosłych.

Wyraźnie podkreślamy, że nie współpracujemy z żadnymi pośrednikami (osobami prywatnymi ani instytucjami), które ogłaszają się na różnych forach i obiecują pomoc (często odpłatnie) w zarejestrowaniu się na egzamin. Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku odbywa się za pośrednictwem formularza online, do którego każdy ma dostęp w wyznaczonym terminie do wyczerpania liczby miejsc.

REJESTRACJA ROZPOCZNIE SIĘ 16 LUTEGO  O GODZINIE 9.00,

TJ. OD TEGO DNIA AKTYWNY BĘDZIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do momentu wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 9.03.2023 r.).  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stronie CJKP UMCS (zakładka: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Regulamin: https://www.umcs.pl/pl/regulamin,11930.htm#page-3 )

Liczba miejsc ograniczona!

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line, wniesienie wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przesłanie skanu przelewu pod adres:  certyfikatpolski@mail.umcs.pl Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach według przelicznika kursu euro z dnia 31 STYCZNIA 2023 roku (dla osób wpłacających w lutym) lub z dnia 28 LUTEGO 2023 roku (dla osób wpłacających w marcu). Wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku, gdy Rada Ministrów RP wyda zakaz organizowania zgromadzeń w Lublinie w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego odwoła egzamin.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@mail.umcs.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie. 

Termin egzaminu:

15-16 kwietnia (sobota – niedziela) 2023 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub dowód osobisty

UWAGA! Karta pobytu ani polski dowód osobisty nie jest dokumentem tożsamości umożliwiającym weryfikację kandydatów!

Poziomy egzaminów:

B1, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1 dla dorosłych - 150 euro

Poziom C1 dla dorosłych - 180 euro

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do wyczerpania limitu miejsc (najpóźniej do 9.03.2023 r.)

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro lub w złotówkach

(w ciągu 2 dni od otrzymania maila z potwierdzeniem przyjęcia formularza).

 

Formularz zgłoszeniowy:

BĘDZIE AKTYWNY OD 16 LUTEGO godz. 9.00 pod linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,zgloszenia-na-egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-cjkp-umcs-15-16-kwietnia-2023-r-,1318.html

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, KWIECIEŃ 2023 r.

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, KWIECIEŃ 2023 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

 PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.)

http://certyfikatpolski.pl/

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl