Seminarium z dr Joleen Blom z Uniwersytetu w Tampere, Finlandia

Centrum Badań Gier Wideo UMCS zaprasza na kolejne seminarium, którego gościem będzie dr Joleen Blom z  Centre of Excellence in Game Culture Studies  na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia). Tytuł wystąpienia dr Blom: „Zapośredniczona intymność: paraspołeczne związki z postaciami z gier”

Spotkanie odbędzie się na 05.05.2021 o godz. 17.00 na platformie Google Meet pod adresem https://meet.google.com/kzr-nfsw-qnk

Udział w seminarium jest bezpłatny

Zapośredniczona intymność: paraspołeczne związki z postaciami z gier

Co mamy na myśli, kiedy mówimy o intymnych relacjach z fikcyjnymi postaciami? I w jaki sposób gry pozwalają nam utworzyć związki z takimi tworami? W coraz bardziej technologicznym świecie, Joleen zastanawia się nad tym, w jaki sposób gry i powiązane z nimi technologie związane z zabawą symulują paraspołeczne związki z postaciami oraz co one oznaczają dla naszego rozumienia intymności.

Biogram:
Joleen Blom
jest prowadzi badania w ramach postdoctoral fellowship w Centre of Excellence in Game Culture Studies na Uniwersytecie w Tampere, gdzie właśnie rozpoczęła swój projekt zatytułowany „Zapośredniczona Intymność” dotyczący paraspołecznych związków z postaciami z gier. Otrzymała tytuł doktora w 2020 roku na IT University w Kopenhadze za dysertację poświęconą postaciom transmedialnym oraz pochodzącym z gier cyfrowych.

Abstract:
Mediated Intimacy: para-social relationships with game characters
Why do we create intimate connections with fictional characters? And how do games let us create relationships with these figures? In an increasingly technological world, Joleen explores and reflects on what games and related playful technology do to stimulate para-social relations with characters, and what it means for our understanding of intimacy.

Bio:
Joleen Blom
 is a postdoctoral researcher at the Centre of Excellence in Game Culture Studies at Tampere university, where she just started her project ‘Mediated Intimacy’ on para-social relationships with game characters. She received her PhD in 2020 at the IT University of Copenhagen for which she wrote a dissertation on transmedia- and game characters.

----
autor aktualności: dr Radosław Bomba

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2021