Seminarium o grodach, osadach i cmentarzyskach

Instytut Archeologii UMCS zaprasza na Seminarium:
Wczesnośredniowieczne grody, osady i cmentarzyska.
Wybrane problemy badawcze
”.
Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2017 roku o godz. 10.00, w sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

 

    Aktualności