Seminaria i wykłady monograficzne

SEMINARIA

Zapisy na seminarium będą odbywały się 29, 30 i 31 stycznia 2019 r. w sekretariacie Instytutu Historii (pok. 309) w godz. 8.00-12.00.

Studenci będą mogli wybrać spośród oferty seminariów przygotowanych dla swojego kierunku. Proponowane tematy (obszary) prac dyplomowych znajdują się w załączniku. Na seminarium do jednego prowadzącego może zapisać się maksymalnie 6 osób.

kierunek: Archiwistyka i NZZI
stopień studiów:
rok studiów: II
rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)

 1. dr Tomasz Czarnota 
 2. dr hab. Tomisław Giergiel
 3. dr hab. Artur Górak
 4. dr hab. Mariusz Korzeniowski, profesor uczelni
 5. dr hab. Krzysztof Latawiec, profesor uczelni
 6. prof. dr hab. Janusz Łosowski 
 7. dr hab. Marek Sioma, profesor uczelni


kierunek: Archiwistyka i NZZI
stopień studiów: IIº
rok studiów: I
rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)

 1. dr hab. Tomisław Giergiel 
 2. dr hab. Marek Konstankiewicz
 3. dr hab. Andrzej Krajka, profesor uczelni 
 4. dr hab. Krzysztof Latawiec, profesor uczelni
 5. prof. dr hab. Janusz Łosowski
 6. dr hab. Marek Sioma, profesor uczelni
 7. prof. dr hab. Krzysztof Skupieński 
 8. dr hab. Artur Górak


kierunek: Historia

stopień studiów:
rok studiów: II
rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)

 1. dr hab. Dariusz Słapek, profesor uczelni – Zakład Historii Starożytnej
 2. dr hab. Michał Tomaszek - Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 3. dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel – Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych
 4. dr hab. Leszek Wierzbicki, profesor uczelni – Zakład Historii XVI-XVIII w.
 5. dr hab. Piotr Bednarz – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej
 6. dr hab. Dariusz Tarasiuk – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej
 7. dr hab. Marek Sioma, profesor uczelni – Zakład Historii Najnowszej
 8. dr hab. Roman Wysocki - Zakład Historii Najnowszej
 9. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – Zakład Historii Społecznej XX wieku
 10. dr hab. Dariusz Szewczuk – Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
 11. dr hab. Tomisław Giergiel – Zakład Archiwistyki i NPH

 


kierunek: Turystyka Historyczna
stopień studiów: 
rok studiów: II
rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)

 1. dr Paweł Madejski - Zakład Historii Starożytnej
 2. dr Wojciech Michalski - Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 3. dr Anna Obara-Pawłowska - Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych 
 4. dr hab. Małgorzata Nossowska - Zakład Historii XIX w. i Dziejów Europy Wschodniej
 5. dr hab. Mirosław Szumiło - Zakład Historii Społecznej XX w. 


WYKŁADY MONOGRAFICZNE

rok  akademicki  2018/2019

semestr letni 

Wykłady monograficzne są łączone dla 
III roku studiów licencjackich na kierunku historia oraz archiwistyka i nzzi
I i II roku studiów magisterskich na kierunku historia 

15 godzin w semestrze

Zapisy na wykłady są u prowadzących na pierwszym wykładzie!

Wykłady prowadzą:

 1. dr hab. Dariusz Słapek, profesor uczelni – Zakład Historii Starożytnej
 2. dr hab. Michał Tomaszek – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 3. dr hab. Dariusz Kupisz, profesor uczelni - Zakład Historii XVI-XVIII w.
 4. prof. dr hab. Małgorzata Willaume  - Zakład Historii XIX w. i Dziejów Europy Wschodniej
 5. dr hab. Mariusz Mazur, profesor uczelni – Zakład Historii Najnowszej
 6. dr hab. Marek Woźniak, profesor uczelni - Zakład Metodologii Historii
 7. prof. dr hab. Janusz Wrona - Zakład Historii Społecznej XX wieku

Wykłady odbywają się w stałym terminie tj. czwartki godz. 9.40-10.25, w gabinetach prowadzących za wyjątkiem: 

 1. dr hab. Mariusz Mazur, profesor uczelni – Zakład Historii Najnowszej - sala 321 
 2. prof. dr hab. Janusz Wrona - Zakład Historii Społecznej XX wieku - sala 318