Seminaria i wykłady monograficzne

SEMINARIA

Zapisy na seminarium będą odbywały się 16, 17 i 18 stycznia 2018 r.  w sekretariacie Instytutu Historii (pok. 309) w godz. 9.00-12.00.

Studenci będą mogli wybrać spośród oferty seminariów przygotowanych dla swojego kierunku. Proponowane tematy (obszary) prac dyplomowych znajdują się w załączniku.

kierunek: Archiwistyka i NZZI
stopień studiów:
rok studiów: II
rok akademicki 2017/2018 (semestr letni)

 1. dr Tomasz Czarnota 
 2. dr hab. Tomisław Giergiel
 3. dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. nadzw.
 4. dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. nadzw. 
 5. dr Monika Napora 
 6. dr Robert Stępień 

 


kierunek: Archiwistyka i NZZI
stopień studiów: IIº
rok studiów: I
rok akademicki 2017/2018 (semestr letni)

 1. dr hab. Tomisław Giergiel 
 2. dr hab. Andrzej Krajka, prof. nadzw. 
 3. dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. nadzw.
 4. dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. 
 5. prof. dr hab. Janusz Łosowski
 6. dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw.
 7. dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. nadzw. 

kierunek: Historia

stopień studiów:
rok studiów: II
rok akademicki 2017/2018 (semestr letni)

 1. dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. – Zakład Historii Starożytnej
 2. dr hab. Joanna Sobiesiak – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 3. dr hab. Paweł Jusiak – Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych
 4. dr hab. Wiesław Bondyra – Zakład Historii XVI-XVIII w.
 5. prof. dr hab. Małgorzata Willaume. – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej
 6. dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. nadzw. – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej
 7. dr hab. Waldemar Kozyra, prof. nadzw.  – Zakład Historii Najnowszej
 8. dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw. – Zakład Historii Najnowszej
 9. prof. dr hab. Janusz Wrona – Zakład Historii Społecznej XX wieku
 10. dr hab. Andrzej Stępnik, prof. nadzw. – Zakład Edukacji Historycznej  i Dziedzictwa Kulturowego
 11. dr hab. Piotr Witek - Zakład Metodologii Historii 
 12. dr hab. Tomisław Giergiel – Zakład Archiwistyki i NPH

 


kierunek: Turystyka Historyczna
stopień studiów: 
rok studiów: II
rok akademicki 2017/2018 (semestr letni)

 1. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. nadzw. - Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 2. dr Paweł Jusiak - Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych 
 3. dr hab. Małgorzata Nossowska - Zakład Historii XIX w. i Dziejów Europy Wschodniej
 4. dr hab. Mirosław Szumiło - Zakład Historii Społecznej XX w. 
 5. dr Paweł Madejski - Zakład Historii Starożytnej

 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

rok  akademicki  2017/2018

Wykłady monograficzne są łączone dla
III roku studiów licencjackich na kierunku historia oraz archiwistyka i nzzi,
I i II roku studiów magisterskich na kierunku historia.

 15 godzin w semestrze

Wykłady prowadzą:

 1. dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. – Zakład Historii Starożytnej
 2. dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. nadzw. – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
 3. prof. dr hab. Henryk Gmiterek - Zakład Historii XVI-XVIII w.
 4. prof. dr hab. Małgorzata Willaume  - Zakład Historii XIX w. i Dziejów Europy Wschodniej
 5. dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. – Zakład Historii Najnowszej
 6. dr hab. Andrzej Stępnik, prof. nadzw. - Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa  Kulturowego
 7. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski - Zakład Historii Społecznej XX wieku