Sekcje

   Sekcja Podatków Dochodowych   

Przewodniczący: Kacper Sordyl

Opiekun: dr Tomasz Woźniak

 

   Sekcja Podatków Obrotowych   

Przewodnicząca: Aleksandra Strus

Opiekun: mgr Krzysztof Cień