Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej


Finał konkursu

„Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej

16 października 2017 roku w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego odbył się finał konkursu „Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej organizowanego przez Instytut Historii UMCS pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Noblistki. Konkurs skierowany był  do uczniów szkół ponadpodstawowych i miał charakter dwuetapowy. Wzięło w nim udział ok.  50 uczniów gimnazjów, liceów i techników z całej Polski. Grono finalistów wybrane zostało spośród autorów nadesłanych prac pisemnych. Byli to uczniowie m.in. z III LO im. C.K. Norwida w Zamościu, I LO im. T. Kościuszki w Kraśniku, Zespołu Szkół Elektrotechnicznych w Lublinie, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wielkopolskim. Etap finałowy składał się z dwóch części, prezentacji lub mini wykładu na jeden z tematów:

  • Śladami Marii Curie-Skłodowskiej. Polskie, francuskie i inne miejsca związane z życiem i działalnością naukową noblistki.
  • Miejsca pamięci – szkoły, ulice, pomniki, filmy lub instytucje związane z kultywowaniem pamięci o Marii Curie-Skłodowskiej

oraz quizu wiedzy ogólnej.

Zwycięzcami konkursu zostali: 

   1.       ex-equo  

  • Bartłomiej Krawczyk Zespół Szkół Elektrotechnicznych w Lublinie Opiekun: Anna Gierej
  • Zespół: Wiktoria Błachnio. Natalia Kowal, Klaudia Zdolska I LO im. T. Kościuszki w Kraśniku Opiekun: Alicja Ostrowska

    2.  Agnieszka Kozłowska, III LO im. C.K. Norwida w Zamościu, Opiekun: Zbigniew Kordyaczny

    3. Zespół: Paulina Bujak, Weronika Pudło, Klaudia Świąder, I LO im. T. Kościuszki w Kraśniku, Opiekun: Alicja Ostrowska

Rozstrzygnięty został również, przeprowadzony równolegle, konkurs plastyczny na przygotowanie pracy plastycznej (np. obrazu, rysunku bądź komiksu) dotyczącej życia i działalności Marii Curie-Skłodowskiej, logotypu lub projektu plakatu związanego ze 150-leciem urodzin bohaterki wykonanej dowolną techniką. Spośród ok. 40 nadesłanych prac nagrodzono następujących autorów:

  1. Jarosław Pietrasina I LO im. M. Kopernika w Żywcu Opiekun: Dorota Babińska-Waluś
  2. Kl. 1 a (2016/2017) LO im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim Opiekun: Małgorzata Woś
  3. Aleksandra Czerwińska, Klaudia Mirończuk, Olga Kurek, Dominika Małyska III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie Opiekun: Krzysztof Styczyński

Wyróżnienia:

  • Joanna Wachulak Gimnazjum  nr 2 w Radzyniu Podlaskim Opiekun: Tomasz Dzida
  • Karolina Kubica I LO im. M. Kopernika w Żywcu Opiekun: Dorota Babińska-Waluś

 


 W załączniku dostępny jest regulamin konkursu.