Nowozatrudnieni pracownicy UMCS mają obowiązek założenia konta w systemie SAP. Konta zakładane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 w Sekcji Obsługi Informatycznej UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4b/09b (Nowy Humanik, poziom -1).

Przy zakładaniu konta pracownicy Sekcji będą weryfikować numer PESEL pracownika. Założenie konta bez podania numeru PESEL będzie niemożliwe.