Problemy merytoryczne, w tym kwestie dot. zakresu uprawnień

Moduł Ewidencji Majątku:
Dorota Teleon dorota.teleon@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 53 23
Moduł Sprzedaży:
Agnieszka Szydłowska-Wierzchoń agnieszka.szydlowska-wierzchon@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 53 75
Moduł Delegacji Służbowych:
Dagna Sieńko travel@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 50 97
Moduł Kadrowo-Płacowy - Operator Czasu Pracy:
Edyta Kielar edyta.kielar@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 53 16
Moduł Kontrolingu:
Elżbieta Wrzesińska elzbieta.wrzesinska@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 53 00
Moduł Pensum:
Ewa Bondyra ewa.bondyra@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 57 91
Monika Borowska monika.borowska@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 51 23
Wioletta Winiarczyk winiarczyk@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 51 23
Moduł Samoobsługi Pracowniczej - problemy z logowaniem:
sapbasis@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 26 04
Moduł Samoobsługi Pracowniczej - niezgodność danych:
Paweł Baran pawel.baran@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 57 05
Ewa Bąk ewa.bak@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 57 05
Moduł BHP:
Witold Muszyński witold.muszynski@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 533 87 50
Moduł Zamówień Publicznych:
do obsługi zgłoszeń z modułu zamówień publicznych sapmm@mail.umcs.pl
Marek Drewienkowski - administrator modułu marek.drewienkowski@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 59 65
Moduł Magazynowy:
Elżbieta Czajka elzbieta.czajka@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 57 92

Moduł Inwestycyjny
Moduł Rejestracji Dokumentów
Moduł Zarządzania Nieruchomościami:

Dariusz Górski dariusz.gorski@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 57 13
Moduł Badań Naukowych:
Joanna Bartnik joanna.bartnik@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 55 40
Agata Kołodziej agata.kolodziej@mail.umcs.pl
tel. +48 (81) 537 55 40

Problemy techniczne

tel. +48 (81) 537 26 04
sapbasis@mail.umcs.pl